Ny rapport: Nudging ger mer ekologiskt i kundkorgen

PUBLICERAD: 20 januari 2023
UPPDATERAD: 21 februari


Butiker kan med smarta grepp få konsumenter att välja ekologiskt – även i tider av stigande livsmedelspriser. Det visar rapporten ”Nudging för ekologiskt i butik 2022” som tar sin utgångspunkt i en rad butiksexperiment som genomfördes under hösten. Bakom rapporten står Organic Sweden – branschorganisationen för alla aktörer på den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige.

Inom projektet Nudging Organic har beteendeförändrande verktyg, så kallad nudging använts och testats i ett antal butiker under hösten. Resultaten som sammanställts i rapporten ”Nudging för ekologiskt i butik 2022” tyder på att grepp som förändrad placering och kreativa mervärdesbudskap kan ha en stor påverkan på försäljningen.

Det är beteendebyrån Beteendelabbet som genomfört och analyserat experimenten på uppdrag av Organic Sweden.

”Vår rapport visar att förändrad placering i butik kombinerat med mervärdesbudskap för ekologiskt kan öka försäljningen med hela 164 procent. Det är resultat som pekar på att nudging i butik är en viktig hävstång i arbetet mot en mer hållbar matkonsumtion”, säger Anton Järild, kommunikationsstrateg på Organic Sweden.

Under butiksexperimenten, som genomfördes i sex CA-butiker, testades ett budskap kring mer biologisk mångfald som handlade om att artrikedomen av viktiga pollinerare som humlor och bin är 50 procent större på ekologiska gårdar. Budskapet kombinerades med förändrad placering, vilket innebar att de ekologiska produkterna – i detta fall Smakis fruktdryck och Saltå Kvarns havregryn – flyttades från sina respektive hyllor till fruktavdelningen. Fruktdrycken flyttades även till barnavdelningen för att bättre nå en av sina nyckelmålgrupper – barnfamiljer. Antalet sålda förpackningar för Smakis ökade med 164 procent och för Saltå Kvarn var resultatet 65 procent.

”I den här typen av experiment i butik brukar man sträva efter nudging-effekter på 20-25 procent, så våra resultat på 164 respektive 65 procent är mycket positiva. Små förändringar och enkla grepp i butiksmiljön kan ge en stor hållbarhetsnytta”, säger Linda Lindström, beteendestrateg på Beteendelabbet.

Butiksexperimenten och rapporten ”Nuding för ekologiskt i butik 2022” är en del av projektet Nudging Organic. I Sverige stöttas projektet av fem livsmedelsföretag: Swedish Temptations (Bärta), Saltå Kvarn, Smakis, Dava Foods (Lantägg) och Arla Foods. På så sätt representeras några av de viktigaste matkategorierna i projektet: vego, havregryn, fruktdryck, ägg och mejeri.

Nudging Organic är ett treårigt projekt som syftar till att öka försäljningen av ekologiska livsmedel genom att utveckla nya innovativa metoder för att driva hållbar beteendeförändring i butik. Bakom satsningen står Organic Sweden och de ekologiska branschorganisationerna Pro Luomo i Finland, Bionext i Nederländerna och BioForum i Belgien. Projektet finansieras till merparten av EU.

Rapporten ”Nuding för ekologiskt i butik 2022” kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark