Berte Qvarn investerar i mångårig hållbarhetssatsning

PUBLICERAD: 15 december 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Berte Qvarn

Den halländska kvarnen Berte Qvarn investerar i en AI-baserad hållbarhetsplattform för att accelerera omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Den 453 år gamla kvarnen har investerat i en ny digital hållbarhetsplattform, utvecklad av företaget Improvin’. Mer än 300 odlare levererar spannmål till Berte Qvarn. Plattformen gör det möjligt att samla in information direkt från lantbrukarnas fält och utifrån denna information, kvantifiera och mäta utsläpp av växthusgaser.

Plattformen hjälper Berte Qvarn med sin hållbarhetsrapportering och kommer att ligga till grund för hållbarhetsarbetet även framledes. Snart kommer även Berte Qvarns kunder, framförallt livsmedelsbolag och varumärken, att få tillgång till sammanställd information om utsläpp och kunna använda den i sin egen hållbarhetsrapportering samt vidta åtgärder för att sänka sina utsläpp i det egna leverantörsledet.

”Vi ser den här plattformen som en långsiktig investering för ökad hållbarhet. Både livsmedels- och lantbruksindustrin förändras just nu snabbt: när fler och fler livsmedelsföretag fokuserar på att reducera sina växthusgaser, blir tillgång till kvantifierad information från primärproduktionen affärskritiskt för att beräkna utsläpp. Vi är övertygade om att plattformen och de databaserade insikterna som den ger kommer att vara mycket värdefullt för oss, våra odlare och våra kunder”, säger Helena Stenström, hållbarhetschef på Bertegruppen.

Den nya plattformen kommer på sikt att användas för att skala ut finansiella incitamentsprogram för odlarna. Berte Qvarn uppskattar att den totala potentialen för växthusgasreduktioner i den egna värdekedjan på årsbasis är över 70 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket i sin tur har potential att ge runt 9 miljoner kronor i extra intäkter till Bertes odlare.

”Hållbarhetsgrad och växthusgasutsläpp har idag, till skillnad från spannmålskvaliteten, ingen direkt inverkan på spannmålspriset. Detta måste ändras! Matindustrin och dess aktörer måste kollektivt möjliggöra och säkerställa att våra odlare blir kompenserade för deras klimatpositiva åtgärder och maten som de producerar. Vi kan, tillsammans med våra kunder, använda denna plattform för att bygga finansiella utdelningsmodeller som belönar våra odlare för deras hållbara åtgärder”, säger Helena Stenström.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)