Över 2 miljarder till satsningar på svensk sjömat

PUBLICERAD: 2 december 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Tillväxtverket

Nu har yrkesfiskare och den som driver eller planerar att starta ett vattenbruksföretag möjlighet att söka stöd från havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Programmet främjar ett hållbart yrkesfiske och vattenbruk – och bidrar till ett ökat utbud av svensk sjömat.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet består av 22 olika stöd. Totalt finns det 2,15 miljarder kronor att söka fram till år 2027. De flesta av stöden vänder sig till företag inom yrkesfiske och vattenbruk. Det finns också stöd som till exempel universitet, producentorganisationer, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter kan söka.

”Programmet ger ökad möjlighet till svenskproducerad sjömat, som fiskad och odlad fisk, skaldjur och alger. Vi gör detta genom att utveckla konkurrenskraftiga och innovativa företag inom fiske, vattenbruk och beredning. Programmet innehåller också åtgärder för att skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden i sjöar och hav”, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på Jordbruksverket.

För vattenbruksföretag innehåller programmet bland annat pengar för att:
• Utveckla innovationer och ny kunskap som bidrar med nytta till fler vattenbruksföretag.
• Starta ett hållbart vattenbruksföretag.
• Minska den negativa inverkan på miljön.
• Förbättra djurens hälsa.

Yrkesfiskare kommer till exempel att kunna söka stöd för att:
• Investera i redskap som minskar mängden bifångster och främjar ett långsiktigt hållbart fiske.
• Öka säkerheten ombord och därmed förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor. • Göra investeringar för att skydda redskap från rovdjur och fåglar.

Både yrkesfiskare och vattenbruksföretagare kan även få stöd för att satsa på diversifiering och förädling, vilket ger konsumenterna ett ökat utbud av lokalproducerade sjömatsprodukter.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innehåller också pengar för miljöåtgärder, som att:
• Rensa hav och sjöar från skräp och förlorade fiskeredskap för att behålla rena vatten och skapa bättre livsmiljöer för djur och växter.
• Certifiera hållbara produkter från vattenbruk och fiske, vilket ger konsumenterna större möjlighet att göra medvetna val.

Mer information finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.