Kostnadskrisen slår hårt mot hantverksbryggerier

PUBLICERAD: 11 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari


De hantverksbryggerier som har vuxit fram runt om i Sverige hotas nu av skenande kostnader för råvaror, transporter och el. Fler än 8 av 10 oberoende bryggerier uppger att kostnadsökningarna kommer att få betydande negativa effekter på verksamheten, enligt en ny undersökning.

I en undersökning från branschföreningen Sveriges Oberoende Bryggerier uppger samtliga respondenter att de påverkats negativt av kostnadsökningarna för bland annat el, transporter, råvaror och emballage. Närmare 85 procent betecknar påverkan som betydande eller mycket allvarlig. Samtidigt uppger 67 procent av de svarande att de inte kommer att kunna kompensera för de ökande kostnaderna genom prishöjningar under året och nästan var femte – 17 procent – anger att det inte kommer vara möjligt att kompensera kostnaderna över huvud taget.

”Jag förlorar pengar på varje ölflaska vi säljer. Priserna på malt, glasflaskor, el och frakt har ökat så mycket att marginalerna helt har försvunnit. Den positiva bryggeritrenden riskerar att helt stoppas om inget görs omgående”, säger Kent Nilsson, bryggare på Figeholms bryggeri i Småland.

I enkäten anges också en skattelättnad (en halvering av alkoholskatten) som klart positiv för de svarande: för 15 procent skulle det kunna betyda räddningen för verksamheten, för 30 procent skulle det stärka marginalerna och leda till en starkare ekonomi och 35 procent skulle kunna anställa ytterligare personal som effekt av en skattelättnad.

”Läget är allvarligt men det finns en rimlig lösning i EU-lagstiftningen, som redan används inom nästan alla andra EU-länder. En sänkning av alkoholskatten för små bryggerier kommer att rädda många arbetstillfällen och stötta företagare på landsbygden. Vårt förslag beräknas bli ungefär 75 miljoner kronor i skattelättnad. Det är mindre än en halv promille av de totala intäkterna från punktskatten på alkohol”, säger Erik Frithiof, ordförande för Sveriges Oberoende Bryggerier.

Enkäten genomfördes under augusti 2022 och besvarades av 103 medlemmar inom Sveriges Oberoende Bryggerier. Av de 103 respondenterna hade cirka 70 anställd personal, i genomsnitt hade de fyra anställda.

I början av 1900-talet fanns 240 svenska bryggerier. Knappt ett sekel senare, 1995, fanns bara 15 kvar. Under det senaste decenniet har småbryggerierna ökat mycket kraftigt i hela Europa och i Sverige finns idag flera hundra mindre bryggerier som säljer via Systembolaget.

Branschföreningen Sveriges Oberoende Bryggerier består av drygt 150 oberoende bryggerier i hela Sverige. Dessa representerar drygt hälften av alla de mikrobryggerier som har försäljning på Systembolaget

Enkäten genomfördes under augusti 2022 och besvarades av 103 medlemmar inom Sveriges Oberoende Bryggerier. Av respondenterna hade cirka 70 anställd personal, i genomsnitt hade de fyra anställda.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ljusare läge för svensk livsmedelsproduktion

Under årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet.
carl_eckerdal_1_web

Missvisande rapportering om glasspriser

Flera medier rapporterar om ökade glasspriser, men priset på glass har inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort.
10754 Ice Dream SaltKaramell

Finsk godisnyhet för alla choklad- och lakritsälskare

Nu lanserar Cloetta det finska chokladvarumärket Tuplas senste nyhet i Sverige: Tupla Double Layer Liquorice.
Tupla

Svenska konsumenter drar åt olika håll

Fler svenskar är beredda att lägga mer pengar på mat, men skillnaderna är stora mellan olika konsumentgrupper, visar en ny rapport.
Skärmavbild 2024-05-22 kl. 08.44.48