Arla öronmärker 5 miljarder om året för klimatåtgärder

PUBLICERAD: 7 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Den första hållbarhetsersättningen betalas ut som en del av det månatliga mjölkpriset i augusti 2023, baserat på mjölken som levererats i juli. Foto: Arla

Arla inför en ny hållbarhetsersättning för att finansiera och motivera åtgärder som bidrar till att minska mjölkgårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030. Totalt öronmärks upp till cirka 5 miljarder kronor om året (500 miljoner euro).

De senaste två åren har Arlabönderna genomfört omfattande årliga klimatberäkningar på 8 000 gårdar i sju europeiska länder. Från och med nästa år kommer priset som den enskilda Arlabonden får betalt för sin mjölk att påverkas av vilka hållbarhetsåtgärder som görs på gården. Syftet är att belöna nuvarande och framtida hållbarhetsåtgärder inom 19 områden, som bland annat minskar utsläppen av växthusgaser på gårdarna.

För att motivera och finansiera hållbarhetsomställningen öronmärker Arlas styrelse årligen upp till 4 eurocent per kilo mjölk, varav 1 eurocent utbetalas till alla Arlabönder som genomfört sin klimatberäkning. Under det första helåret förväntas minst 270 miljoner euro fördelas genom det månatliga mjölkpriset.

”Vår modell för hållbarhetsersättning är en milstolpe i Arlas omställning mot en ännu mer hållbar mejeriproduktion. Framöver kommer priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk inte bara att bero på fett, protein och kvalitet utan också på gårdarnas hållbarhetsåtgärder”, säger Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard.

Baserat på Arlas nuvarande mjölkvolym uppgår de 4 eurocenten per kilo mjölk till drygt 5 miljarder kronor årligen (500 miljoner euro). Dessa pengar har Arlas styrelse beslutat att ta från det totala mjölkpriset och omfördela baserat på Arlaböndernas individuella poäng i modellen för hållbarhetsersättning. Med nuvarande mjölkpris motsvarar det cirka 7 procent av mjölkpriset.

”Hållbarhetsersättningen blir ett effektivt verktyg för att ytterligare sänka våra utsläpp. Arlabönderna är redan nu bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen, men vi måste göra ännu mer för att fortsätta ligga i framkant. Med detta steg stärker vi vår position på marknaden. Vi vill att kunder och konsumenter ska förstå att hållbarhetsarbetet på gårdarna medför kostnader, och att en del av de pengar man betalar för våra produkter går till de bönder som vidtar flest åtgärder”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arlabönderna väljer själva om de vill arbeta med omställningen på sin gård för att få del av ersättningen, men 95 procent av bönderna, som står för 99 procent av mjölkvolymen, har redan registrerat sin data i klimatberäkningen för 2022 och deras poäng kommer därför automatiskt att beräknas och belönas i modellen för hållbarhetsersättning.

Den första hållbarhetsersättningen betalas ut som en del av det månatliga mjölkpriset i augusti 2023, baserat på mjölken som levererats i juli. Ersättningen beräknas på tillgängliga data från klimatberäkningarna 2022 och ytterligare dokumentation som laddas upp, exempelvis avtal för förnybar el.

Fakta om Arlas nya modell för hållbarhetsersättning

 • Modellen ersätter både nuvarande och framtida åtgärder och innehåller områden som är relevanta för kooperativets olika typer av gårdar. Arlabönderna ersätts för tidigare åtgärder eftersom de har bidragit till att sänka kooperativets klimatutsläpp genom åren och det är viktigt att detta arbete fortsätter.
 •  Modellen är poängbaserad och åtgärder inom 19 olika områden belönas med poäng. 80 poäng kommer att finnas från starten 2023. Ytterligare 20 poäng förväntas byggas in i modellen i takt med att hållbarhetsagendan, forskning, teknik och mätningar förbättras, vilket ger 100 poäng totalt.
 • Varje poäng som den enskilda Arlabonden uppnår tack vare sina hållbarhetsåtgärder ger 0,03 eurocent per kilo mjölk. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng.
 • De områden som Arlabönderna kan få poäng för inkluderar:
  Big5 – de fem nyckelområdena fodereffektivitet, gödselanvändning, markanvändning, proteineffektivitet och hållbara djur
  Gödselhantering
  Användning av hållbart foder
  Användning av förnybar el (produktion på gården eller inköp av certifikat)
  Biologisk mångfald och kolinlagringsåtgärder
  Utbildningar för att öka kunskapen om hållbarhet

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58