Produktionen av matfisk ökade med 20 procent under 2021

PUBLICERAD: 29 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Den 1 januari 2023 införs gränsvärden för PFAS i animaliska livsmedel, som musslor.

Produktionen av odlad matfisk 2021 skattas till 11 900 ton i hel färskvikt. Jämfört med 2020 innebär detta en ökning med ungefär 2 000 ton eller 20 procent. Det visar Jordbruksverkets rapport.

Matfiskproduktionen ökade kraftigt under 2021 och är nu, efter en nedgång åren 2019-2020, tillbaka på samma nivåer som under 2011-2018. Regnbåge står fortfarande för den största andelen med 10 400 ton, vilket motsvarar nästan 90 procent av landets matfiskproduktion. Sedan året innan har produktionen av regnbåge ökat med nästan 1 800 ton. Därefter kommer röding, vars produktion skattas till nästan 1 300 ton och ål med drygt 90 ton. I övrig matfisk, vars produktion uppgår till knappt 90 ton, ingår bland annat lax, gös, abborre och rödstrimma. Produktionen av musslor skattas till nästan 3 500 ton, vilket innebär en ökning med drygt 50 procent sedan året innan.

94 procent av regnbågen odlades i sötvatten, liksom all röding och ål, medan hela musselskörden odlades i havet (salt eller bräckt vatten). Det vanligaste sättet att odla matfisk är i nätkassar som sätts ut i sjöar eller vid kuster. Matfisk odlas även på land i bassänger samt i recirkulerande system (Recirculation Aquaculture Systems – RAS). Antalet bassänger skattas till 208 med en total volym på 5 000 m³, vilket innebär en minskning med 70 bassänger, men en ökning med ungefär 1 000 m³ i den totala volymen. Antalet RAS skattas till 52, vilket innebär en ökning med elva sedan året innan. Den totala volymen av RAS uppgår till 3 000 m³, vilket däremot innebär en minskning med 2 000 m³ sedan året innan.

Den totala produktionen av sättfisk och sättkräftor – som sätts ut i naturvatten eller in på en annan odling för att växa till sig – skattas till nästan 900 ton, vilket innebär en ökning med knappt fem procent sedan året innan. Även vad gäller sättfiskproduktionen är regnbåge den vanligaste arten med drygt 500 ton, vilket är på samma nivå som året innan.

2021 beräknades antalet aktiva vattenbruksanläggningar uppgå till 150, vilket är en knapp minskning jämfört med 2020 (154). Det totala antalet företag (ett företag kan ha flera anläggningar) uppgick till 105.

Mer information finns i Jordbruksverkets rapport Vattenbruk 2021

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman