Carlsberg ska nå netto noll koldioxidutsläpp till 2040

PUBLICERAD: 19 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg.

Carlsberg-koncernen lanserar ett nytt hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) som innehåller uppdaterade mål och nya fokusområden inom miljöpåverkan, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) är en vidareutveckling av koncernens tidigare hållbarhetsprogram. Programmet inkluderar en färdplan för att uppnå netto noll koldioxidutsläpp över hela värdekedjan till 2040, från odlingen på fälten tills att konsumenten har drycken i sin hand.

”Together Towards ZERO and Beyond är en integrerad del av koncernens övergripande strategi och hjälper oss att driva en hållbar affär, reducera risker, visa vårt syfte och bidra till en positiv förändring”, säger Peter Hammarstedt, VD för Carlsberg Sverige.

Together Towards ZERO and Beyond har fokus på elva områden; Noll Koldioxidavtryck, Noll Jordbruksavtryck, Noll Förpackningsavfall, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion, Noll Olyckskultur samt Hållbara inköp, Mångfald, jämställdhet och inkludering, Mänskliga rättigheter, Affärsetik och Lokalt samhällsengagemang.

Med det nya hållbarhetsprogrammet har Carlsberg lagt till nya mål för att öka takten på klimatagendan, bland annat Noll Jordbruksutsläpp och Noll Förpackningsavfall. Carlsbergs koldioxidpåverkan i samband med jordbruk och bearbetning av råvaror, liksom produktion och hantering av förpackningar, utgör tillsammans över 65 procent av koncernens totala koldioxidutsläpp. På Carlsberg Sverige är motsvarande siffra 85 procent (jordbruk/process 26 procent och förpackningar 59 procent). Att sätta tydliga mål inom dessa områden kommer hjälpa Carlsberg att påskynda framstegen mot att nå netto noll koldioxidavtryck över hela värdekedjan till 2040.

Noll Jordbruksutsläpp handlar om att köpa råvaror från hållbara källor där regenerativa jordbruksmetoder används, med målet att detta gäller för 30 procent av alla råvaror senast 2030 och för 100 procent till 2040. Det kommer bidra till att förbättra den biologiska mångfalden, jordhälsan och den naturliga kolbindningen på jordbruksmarker.

Noll Förpackningsavfall handlar om att använda mer cirkulära förpackningslösningar med de globala målen att till 2030 ska 100 procent av alla flaskor och burkar vara återvinningsbara, återanvändningsbara eller förnybara. 90 procent av alla flaskor och burkar ska samlas in och återvinnas efter användning. Utöver det ska Carlsberg minska användningen av ny fossilbaserad plast med 50 procent och ha 50 procent återvunnet material i alla flaskor och burkar.

”Carlsberg Sverige har redan kommit en bra bit på vägen när det gäller hållbara förpackningslösningar så för vår del handlar det om att sätta än mer ambitiösa mål. De nya Noll-områdena, Noll Jordbruksutsläpp och Noll Förpackningsavfall, är tydliga bevis på att vi åstadkommer störst skillnad när vi arbetar tillsammans med våra viktiga intressenter över värdekedjan; våra medarbetare, kunder, konsumenter och leverantörer”, säger Anna Anderberg, hållbarhetschef på Carlsberg Sverige.

Läs vidare

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport visar att de viktigaste alternativen till plastförpackningar "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Konsumenterna föredrar pappersbaserade förpackningar

Den senaste konsumentenkäten Trend Tracker Survey 2023 från Two Sides Europe visar att konsumenter föredrar pappersbaserade förpackningar.
låda på transportx

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623