Klart för nästa fas i Arvid Nordquists testprojekt

PUBLICERAD: 30 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Arvid Nordquist arbetar med Taking Root, Ecom Trading och Rainforest Alliance för att testa en ny metod som gör det enkelt att hantera, mäta och verifiera kolbildning hos småskaliga kaffeodlare. Syftet är att reducera klimatavtrycket i kaffeodling genom att genomföra åtgärder som kan verifieras och därmed användas i klimatfotavtrycksberäkningar. Genom att använda en kombination av mobildata, satellitbilder och maskininlärningsalgoritmer kan tusentals små kaffeodlingar mätas samtidigt med hjälp av en smarttelefon.

Första fasen med kartläggning av alla kaffeodlingar som ingår i projektet är nu avklarad. Nästa fas innebär att frön kommer att planteras i plantskolor och när de har vuxit planteras de ut på kaffegårdarna i samband med regnperioden.

”Då börjar man också kunna beräkna potentialen i projektet både vad gäller kollagring och ökad intäktsmöjlighet för kaffeodlarna. Det kommande året kommer att bli väldigt spännande”, säger Erica Bertilsson, hållbarhetsdirektör på Arvid Nordquist.

Sedan maj 2021 har mer än 1 500 hektar mark på kaffeodlingar i Nicaragua kartlagts. Ecom Trading, som är en nära samarbetspartner till Arvid Nordquist i Nicaragua, har hjälpt till att identifiera kaffeodlare att arbeta med i projektet. Taking Root, som utvecklade den tekniska plattformen, har utbildat Ecoms tekniker i att genomföra skogsinventeringar på kaffeodlarnas marker. Insamling av data för skogsinventeringar är avgörande för att bedöma utgångspunkten för koldioxidupptag och kolinlagring, som i sin tur ska säkerställa att projektet gör nytta. Efter undersökningar av marken och samarbete med kaffeodlarna kommer träd att planteras i de områden som har störst potential för återbeskogning och ger bönderna störst värde.

När träden har planterats kommer deras tillväxt och hur mycket kol de avlägsnar från atmosfären att kartläggas. Skogsinventeringsprocessen förenklas genom Taking Roots teknik, som innebär att kaffeodlingens omkrets kartläggs med hjälp av en mobilapp och skapar en fil över området som därefter laddas upp till plattformen. Taking Roots teknik genererar sedan slumpmässiga provtagningar inom detta område, vilket gör det möjligt för fälttekniker att göra mätningar på marken som därefter extrapoleras till hela det landområde som mäts. Dessa data kombineras med fjärranalysdata och satellitbilder för att skapa handfasta mätningar av kolbildning.

”Genom att använda Taking Roots mobilapp behöver teknikerna bara mäta cirka 10 procent av gårdens träd för att generera ett vetenskapligt robust resultat”, förklarar Will Sheldon, Commercial Director på Taking Root.

Marcus Schaefer, nordisk representant för Rainforest Alliance, berättar att det är inom jordbruket som de mesta av utsläppen av växthusgaser sker:

”Kaffe odlas i regel av småbrukare som är mycket sårbara för klimatförändringarnas effekter. För att stödja småskaliga odlares klimatarbete är det viktigt att utveckla prisvärda metoder som kan verifiera inlagring av kol och ge vägledning till vilka klimatsmarta odlingsmetoder som bör implementeras.”

Den första fasen i arbetet har gjort det möjligt för projektets partner att förstå småskaliga kaffeodlares behov. Projektet syftar till att utveckla en skräddarsydd lösning som ger kaffeodlarna ytterligare intäktsmöjligheter genom att genomföra klimatåtgärder som finansieras av inköp av kafferosterier som vill minska koldioxidutsläppen i sin värdekedja.

”Träd kan motverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen och hjälpa lantbrukare att behålla sin skördepotential över tid. Träd ger skugga och återställer naturliga livsmiljöer, reglerar vattentillgången och bekämpar erosion för att stödja jordbrukarnas jordbruksmetoder samtidigt som de absorberar koldioxid från atmosfären”, säger Will Sheldon.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.