Paradigmskifte inom växtförädling

PUBLICERAD: 15 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Annette Olesen är växtförädlingschef på Lantmännen. Foto: Andreas Hillergren

Med nyinstallerad teknik på Lantmännens växtförädlingsavdelning i Svalöv utvecklas framtidens grödor mångdubbelt snabbare än tidigare. Med hjälp av nya odlingskammare, förstärkt datakraft och ett avancerat laboratorium kartläggs grödornas egenskaper med hög precision. Syftet är att ta fram nya sorter med ökad avkastning, bättre kvalitet och starkare motståndskraft mot klimatförändringar, sjukdomar och angrepp.

Den nya anläggningen i Svalöv har flera moderna odlingskammare där ljus, temperatur och andra miljöfaktorer kan regleras exakt vilket ger förutsättningar för så kallad Speed breeding. I varje kammare kan 20 000 plantor odlas i upp till sex generationer per år, jämfört med en generation per år i fält. Robotar tar bladprover och extraherar DNA, som därefter läses av automatiskt. Den information som finns i arvsmassan analyseras med avancerade algoritmer och ger kunskap om varje plantas speciella egenskaper.

Man uppskattar att växtförädling har stått för cirka en procent av produktivitetsökningen årligen i svenskt jordbruk sedan mitten av 1900-talet fram till idag. Med hjälp av nya tekniska hjälpmedel och högteknologisk laboratorieforskning sker processerna nu mycket snabbare och med ökad precision och potentialen framåt är stor.

”Vår nya anläggning är en av de bästa i världen, och det är helt banbrytande tekniker vi nu kan använda. Genom att kombinera hastighet och precision kan vi snabbt hitta de plantor som kan bli framtidens nya sorter. Detta öppnar helt nya möjligheter för växtförädlingen att svara upp mot kraven från en föränderlig omvärld, oavsett om det gäller klimatförändringar eller önskemål från konsumenter”, säger Annette Olesen, växtförädlingschef på Lantmännen.

Det finns stora vinster att göra även ur ett miljömässigt perspektiv. Enligt Lantmännens uppskattningar kan växtförädling vara en av de enskilt största faktorerna för att nå mål om minskad klimatpåverkan från jordbruket i linje med Parisavtalet.

”Med förbättrade sorter som bland annat har bättre näringsupptag och ökad produktivitet kan vi fortsätta minska klimatpåverkan från jordbruket. Den nya satsningen i Svalöv ger oss ett nytt kraftfullt verktyg för att nå målen för framtidens jordbruk. Det kommer att vara avgörande för att vi ska möta kraven på halverade utsläpp vart tionde år, och nå målen i Parisavtalet och ett viktigt bidrag till att möta det förändrade odlingsklimat vi redan ser”, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Lantmännens nya växtförädlingsanläggning är en del av Framtidsgården Svalöv, där ny teknik och odlingsmetoder för att nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk testas i praktiken på Lantmännens Framtidsgårdar, som finns i Bjertorp, Viken och Svalöv.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.