Axfoundation storsatsar på utveckling av framtidens mat

PUBLICERAD: 29 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Axfoundation storsatsar på en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. På Torsåker gård finns åkrar, skogsmark, experimentträdgård och den nyrenoverade Ladugården som rymmer fyra testkök, restaurangkök och bageri.

Nu slår Axfoundation upp portarna till en testgård och ett praktiskt centrum för hållbara livsmedelssystem. I Upplands Väsby strax norr om Stockholm växer Torsåker gård fram med åkrar, experimentträdgård och en nyrenoverad ladugård utrustad med fyra testkök och bageri. Ambitionen är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation.

Axfoundation driver sedan ett par år tillbaka flera innovationsprojekt på Torsåker gård, bland annat utvärderas hur mycket kol som kan lagras i odlingsmark och praktisk forskning pågår för att ta fram perenna grödor, som flerårigt vete och knylkorn. Andra exempel på innovationer som har fötts på gården är braxenfärs av outnyttjad bifångst från svenska sjöar och svensk baljväxtfärs av svenska grödor, helt utan soja.

Nu utökas verksamheten med fyra testkök, restaurangkök och bageri i den nyrenoverade Ladugården från 1700-talet.

”Vi vill bidra till att accelerera omställningen till hållbara livsmedelssystem, för klimatet, miljön och folkhälsan. På Torsåker gård utvärderar vi tillsammans med forskare och praktiker hållbara lant- och vattenbruksmetoder och testodlar grödor. Nu kan vi även ta resultaten från åkern och vattnet rakt in till förädlingen i testköken. Här kan vi trycktesta innovationer innan de skalas upp. Vi vill korta vägen mellan hållbara idéer och färdiga lösningar”, säger Madeleine Linins Mörner, programansvarig för Framtidens mat på Axfoundation.

Axfoundations förhoppning är att det nya centrumet ska bidra till att minska startsträckan för innovatörer som vill ta klivet från hållbar idé till industriell tillverkning.

”Vi stöter ofta på intressanta idéer hos forskare och entreprenörer. Nu när Ladugården är på plats har vi möjlighet att hjälpa fler att ta steget till en storskalig produktion. Vår ambition är att öka takten inom hållbar livsmedelsinnovation med produkter som funkar i vardagen och samtidigt är hållbara både för människa och miljö”, säger Anna Henning Moberg, ansvarig för projektutveckling och testköksverksamhet vid Torsåker gård.

Axfoundations generalsekreterare Maria Smith ser stor potential i att skapa en fysisk plats, där aktörer från hela livsmedelskedjan kan samlas – från forskare till praktiker, som lantbrukare, fiskare, livsmedelsförädlare, kockar och entreprenörer, samt representanter från handel och grossistled.

”På Torsåker gård vill vi bidra till att lösa livsmedelskedjans hållbarhetsutmaningar, men det är komplexa frågor som ingen enskild aktör kan lösa på egen hand. Som fristående verksamhet kan vi på Axfoundation samla både näringsliv och akademi och tillsammans hitta konkreta lösningar på gemensamma problem”, säger  Maria Smith.

Bakom Torsåker gård står Axfoundation, en icke-vinstdrivande verksamhet som leds av styrelseordförande Alexandra Mörner. Satsningen på Torsåker gård har möjliggjorts av Axfoundations grundare Antonia Ax:son Johnson med familj.

Läs mer om Torsåker gård här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.