LRF välkomnar det utökade krispaketet till lantbruket

PUBLICERAD: 26 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari

LRF:s ordförande Palle Borgström Foto: Anders Deros

Regeringen och Centerpartiet föreslår ett nytt krispaket till det svenska lantbruket på drygt 2 miljarder kronor. Det utökade krispaketet är nödvändigt för att trygga svensk livsmedelsproduktion, menar LRF, som framför allt välkomnar ett utökat stöd till animalieproduktionen på närmare 1,6 miljarder.

Den 25 april presenterade regeringen och Centerpartiet ett nytt stödpaket till det svenska lantbruket på drygt 2 miljarder kronor. Stödet till animaliesektorn utökas med närmare 1,6 miljarder och skatten på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk sänks retroaktivt från den 1 januari 2022. Dessutom föreslås ett utökat nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige på 50 miljoner kronor samt ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor.

Paketet, som är det andra som presenteras i år, välkomnas av LRF. Det första åtgärdspaketet på drygt en miljard kronor kom tio dagar före Rysslands invasion av Ukraina. Sedan dess har kostnaderna fortsatt att rusa på insatsvarorna foder, gödsel, diesel och el. Det som vid årsskiftet var en ökad kostnadsmassa för lantbruket på drygt fem miljarder på årsbasis har nu ökat till över nio miljarder, enligt LRF.

”Situationen för lantbruket är extremt pressad och det utgör ett hot mot den svenska livsmedelstryggheten på sikt. Det är viktigt att bära med sig de långa ledtiderna för jordbruket. Det vi gör och inte gör nu kommer att påverka tillgången till svensk mat under nästa år”, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Läget är framför allt svårt för animaliebönderna runt om i landet. De kraftigt ökande foderpriserna leder till att många tvingas dra ned på verksamheter och många tvekar att fortsätta med djuruppfödningen.

”Vi har haft nära dialog med landsbygdsministern och LRF välkomnar att regeringen agerar på detta nödläge. Det gemensamma förslaget som regeringen och Centerpartiet presenterar kommer att göra nytta bland lantbrukarna och bidra till att hålla uppe livsmedelsproduktionen förutsatt att EU:s statsstödsregler inte sätter stopp för att pengarna kommer ut på gårdarna. Det är viktigt att pengarna betalas ut skyndsamt”, säger Palle Borgström

Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen.

Fakta om de statliga stödåtgärderna till lantbruket under 2022:

Åtgärdspaket 2
Utökat stöd till animaliesektorn: 1 590 mkr
Retroaktiv dieselskatteåterbetalning: ca 400 mkr
Utökat Norrlandsstöd: 50 mkr
Stöd till yrkesfisket: 40 mkr
Summa kommande åtgärder: ca 2,1 miljarder

Åtgärdspaket 1 (vårändringsbudgeten 2022)
Ökad nedsättning av dieselskatt: 800 mkr
Riktat stöd till växthusföretag samt gris- och fjäderfäsektorerna: 300 mkr
Summa: 1,1 miljarder

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado