Svensk Mjölk går in som ny delägare i Tillväxtbolaget

PUBLICERAD: 1 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Öyvind Lund

Svensk Mjölk blir ny delägare i Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare och kommer som plattformens femte finansiär att bidra till att ytterligare intensifiera arbetet för tillväxt och ökad konkurrenskraft inom svenskt lantbruk.

Svensk Mjölk, som ägs av Norrmejerier, Arla Foods, Falköpings Mejeri, Skånemejerier ek för och Gäsene Mejeri är mejeriernas branschorganisation och har som ändamål att driva projekt som stärker konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

”Vi är mycket glada över att få med oss Svensk Mjölk som delägare i Tillväxtbolaget, något som kompletterar kunskapsbasen inom vår ägarkrets och hjälper oss att sätta extra fokus på svensk mjölkproduktion. Det händer mycket spännande inom mjölknäringen nu och vi ser ett ökat antal låntagare från just mjölkbranschen, där de topplån som Tillväxtbolaget erbjuder som komplement till övrig finansiering kan vara helt avgörande för att kunna genomföra investeringarna”, säger Helena Silvander, VD på Tillväxtbolaget.

Tillväxtbolaget, som ägs av Lantmännen, LRF, HKScan och Växa Sverige, bistår med kapital för tillväxt och bidrar till att stärka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk genom att erbjuda toppfinansiering för lantbruksföretag som behöver göra större investeringar. Tillväxtbolaget har sedan starten 2018 möjliggjort investeringar om nästan en miljard kronor genom utlåning på 115 miljoner kronor. Runt 50 företag har hittills beviljats lån för hållbara och tillväxtorienterade investeringar i sina verksamheter. Cirka 60 procent av projekten kommer idag från mjölkbranschen och det går mot en ökande trend.

”Svenskt lantbruk står inför historiskt stora utmaningar och Tillväxtbolagets verksamhet är viktigare än någonsin. Det finns en stor potential inom svensk mjölkproduktion och vi ser att de investeringar som görs i till exempel nya stallar, robotar och förnybar energi kan öka lönsamheten, bidra till bättre hållbarhet och utveckla såväl djuromsorgen som arbetsmiljön. Många mjölkproducenter står också inför generations- och ägarskiften som kräver kapital. Här fyller Tillväxtbolagets toppfinansiering och kompetens en mycket viktig funktion”, säger Jonas Carlgren, ordförande för Svensk Mjölk.

Det stora antalet förfrågningar som kommer in till Tillväxtbolaget visar på en fortsatt stor investeringsvilja hos svenska lantbrukare och inom primärproduktionen, vilket stödjer den svenska livsmedelsstrategin och bidrar till att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

”Tillgång till finansiering av utvecklingen av svenskt lantbruk är en nyckelfråga för att vi ska kunna stärka och öka livsmedelsproduktionen. Särskilt i en tid av finansiell oro med stigande produktionskostnader för lantbruket har en branschkunnig aktör som Tillväxtbolaget en mycket viktig roll att spela i det finansiella ekosystemet runt lantbruket. Att Tillväxtbolaget genom förstärkningen av ägarbilden nu får tillgång till mer kapital att låna ut till lantbrukare som vill och kan investera är bra och välkommet. Det kommer att bidra till ökade investeringar i lantbrukssektorn och därmed en stärkt livsmedelsproduktion i Sverige”, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

Lantmännen, LRF och Svensk Mjölk har lika andelar av Tillväxtbolaget och äger tillsammans cirka 70 procent. Resterande andel innehas till lika delar av HKScan och Växa Sverige.

Läs mer om Tillväxtbolaget här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623