Myndigheter och näringsliv samarbetar för matförsörjningen

PUBLICERAD: 31 mars 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Svensk Dagligvaruhandel

Nu inleds ett nära samarbete mellan näringslivet, Livsmedelsverket och Jordbruksverket för att stärka landets livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Det är en del i myndigheternas uppdrag inom civil beredskap, där samverkan med företag och branschorganisationer inom livsmedelssektorn är en viktig pusselbit.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har sedan tidigare ett brett uppdrag att stärka det civila försvaret när det gäller tillgången till mat. Nu startar ett arbete för att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation. Med andra ord: det ska finnas mat i landet även under en kris.

”Tillgången till mat är oerhört viktig, särskilt i en krissituation. Våra myndigheter har sedan tidigare uppdrag att stärka försörjningsförmågan av mat inom ramen för det civila försvaret. Med det arbete som nu drar igång är ambitionen att vi tillsammans med näringslivet ska komma fram till konkreta lösningar som vi kan sätta i verket”, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Målet med uppdraget är att skapa ett nätverk av företag, branschorganisationer, myndigheter och andra aktörer med stor betydelse för livsmedelsförsörjningen. Nätverket ska förbereda handlingsalternativ för att kunna hantera störningar i olika flöden. Myndigheterna och näringslivet ska också ta fram ett gemensamt signalsystem för att tidigt upptäcka störningar som kan leda till brist. Tanken är att snabbt kunna vidta åtgärder och därmed stärka företagens och samhällets robusthet vid en allvarlig bristsituation.

”Det är näringslivet som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen och myndigheterna ska ge förutsättningar för att de ska kunna erbjuda konsumenterna säker mat, även i kris och krig. Resultatet av det här regeringsuppdraget blir viktigt även för totalförsvaret. Därför är det bra att det här arbetet nu startar”, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Arbetet med regeringsuppdraget startade den 29 mars och senast i december 2023 ska handlingsalternativ, signalsystem och nätverket finnas på plats. Näringslivet är representerat i arbetet via större aktörer inom livsmedels- och foderbranschen samt genom berörda organisationer.

Mer information finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado