Var femte svensk handlar regelbundet mat på nätet

PUBLICERAD: 24 mars 2022
UPPDATERAD: 21 februari

StrongPoints hämtskåp för näthandlad mat. Foto: StrongPoint

Under pandemin fick online-försäljningen av mat ett uppsving. Nu visar en ny YouGov-undersökning på uppdrag av retailtech-bolaget StrongPoint att var femte svensk över 18 år regelbundet handlar sin mat på nätet.

Näthandeln står fortfarande för en liten andel av den totala dagligvaruhandeln men online-försäljningen av mat fick ett uppsving under pandemin. Enligt StrongPoints undersökning uppger var femte vuxen svensk idag att de handlar mat på nätet. 61 procent av dem strömmade till under pandemin. När motsvarande undersökning gjordes 2018 och 2019 låg andelen som regelbundet handlar sin mat på nätet på 10 respektive 14 procent.

Den största gruppen är inte oväntat barnfamiljer med små barn: i den gruppen handlar 36 procent regelbundet sin mat online. Vanligast är det i Stockholm och södra mellersta Sverige, medan det är mindre vanligt i norra Sverige.

”Pandemin medförde att e-handeln med dagligvaror tog ett stort utvecklingssprång som annars säkert skulle ha tagit 5 till 7 år. Även om vi just nu ser en viss nedgång, lär e-handeln etablera sig på en högre nivå än före pandemin. Det är i alla fall det mönster vi sett vid andra epidemier, till exempel SARS-epidemin i Hongkong 2003. Då växte e-handeln stort, hade en liten nedgång direkt efter för att sedan etablera sig på en klart högre nivå än innan epidemin, kommenterar Jonas Colliander, docent vid Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-19 januari 2022 har sammanlagt 1019 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.