Belastningsskador inom livsmedelsbranschen under lupp

PUBLICERAD: 23 mars 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Bo Wallteg

Fler än hälften av de anmälda arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare beror på belastningsskador. Livsmedelstillverkare är en av två branscher som har valts ut i Sverige i det gemensamma EU-projektet ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Fram till 30 juni genomför Arbetsmiljöverket inspektioner spridda över hela landet.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att över hälften av de arbetssjukdomar som drabbar livsmedelstillverkare och som anmälts till Försäkringskassan är orsakade av biomekaniska faktorer, det vill säga skador som belastar kroppen, exempelvis muskler och leder. Det beror ofta på ensidigt repetitivt arbete eller manuell hantering. 2016-2020 handlade 721 fall av arbetssjukdom som anmäldes till Försäkringskassan om livsmedelstillverkare.

Livsmedelstillverkare är dessutom långt mer utsatta när det gäller arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Drygt 4 000 anmälningar har gjorts inom livsmedelsframställningen. Det kan handla om fallolyckor eller förlorad kontroll av maskin, verktyg eller utrustning till exempel. Anmälda arbetsolyckor bland frisörer är ovanligt.

”I samband med inspektionerna går vi på djupet kring det som rör ergonomin på arbetsplatserna. Arbetsgivaren behöver i sitt systematiska arbetsmiljöarbete ta med bedömning av risk för belastningsskador som en naturlig del, så att ingen riskerar att bli sjuk av sitt arbete”, säger Nadja Lukin, som jobbar med projektet.

Inspektörerna undersöker om arbetsgivaren har gjort någon belastningsergonomisk riskbedömning och ställer frågor om hur arbetet planeras. Man kontrollerar om arbetstagare inom livsmedelstillverkning har tillgång till rätt utrustning och om den i så fall kan ställas in så att det passar individen.

Visar det sig att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring ergonomin får företaget ett inspektionsmeddelande. Om bristerna inte rättas till så kan företaget beläggas med vite. Vårens inspektioner kommer att sammanställas i en nationell rapport.

Friska arbetsplatser belastar rätt /Healthy Workplaces Lighten the Load är ett treårigt program med syfte att förebygga belastningsbesvär i arbetet i hela EU. I kampanjen i vår inspekteras följande 5 branscher. I Sverige har frisör-/barberare och livsmedelstillverkningsbranschen valts ut:
• Livsmedelstillverkning
• Frisörer/barberare
• Hälso- och sjukvård
• Bygg
• Transport/leveranser

Arbetsmiljöverkets information om belastningsergonomiska risker inom livsmedelstillverkning finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark