Alkohol mer tillgängligt för unga genom sociala medier

PUBLICERAD: 10 februari 2022
UPPDATERAD: 21 februari


28 procent av ungdomarna har kommit i kontakt med alkohollangningskonton på sociala medier. Det visar rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier”, som Systembolaget har initierat.

Ungdomarna fick bland annat ange på vilket sätt de fått tag på alkohol senaste gången de drack. De som fyllt 20 hade oftast införskaffat alkoholen själva, i butik eller på restaurang. De som var yngre hade oftast fått tag i alkoholen via en närstående (vän/förälder/syskon/partner). 13 procent uppgav att de fått tag i alkoholen via en langare på sociala medier. Det var framförallt ungdomar 16-17 år som uppgav detta.

Rapporten ”Ungas alkoholanskaffning via sociala medier” visar bland annat att:

• 28 % av ungdomarna blivit erbjudna att köpa alkohol via sociala medier
• 12 % av ungdomarna själva eller tillsammans med andra har handlat alkohol via langningskonton, nästan uteslutande via Instagram och Snapchat
• nästan varannan 16-17-åring (47 %) uppger att det är enkelt att få tag på alkohol

”Vi vill öka kunskapen kring hur unga får tag på alkohol och vilken roll sociala medier spelar för deras möjlighet att få tag på alkohol. Rapporten visar att det är de yngsta, 16-17-åringarna, som i störst utsträckning skaffar alkohol via sociala medier, de som har svårt att få tag på alkohol från mer ansvarstagande vuxna. Det är allvarligt eftersom det finns samband mellan alkoholkonsumtion och berusningsdrickande tidigt i livet och alkoholproblem senare i livet. På kort sikt riskerar de problem som de ångrar efteråt, som att hamna i slagsmål och konflikter, som brottsoffer eller förövare”, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget.

Andra problem med langning via sociala medier är att unga som skaffar alkohol den vägen, dricker både oftare och mer än andra jämnåriga.

Rapporten bygger på svar från 5 012 ungdomar mellan 16 och 21 år. Det stora antalet respondenter har gjort det möjligt att bryta ner resultaten utifrån kön, ålder och län. Rapporten visar att 14 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna har använt sociala medier för att få tag på alkohol. När det kommer till de geografiska skillnaderna är problemet med langning via sociala medier mer utbrett i storstäder. I Stockholm uppgav mer än var fjärde (27%) att de anskaffat alkohol via sociala medier, den största andelen i undersökningen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har på uppdrag av Systembolaget tagit fram rapporten och underlaget har samlats in av Ipsos.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206