Matsmarts affärsidé räddar allt mer mat från att slängas

PUBLICERAD: 25 januari 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Magnus Sandberg

Matsmarts kunder räddade tillsammans drygt 10 969 ton mat och konsumentprodukter från att bli svinn år 2021. Det innebär en ökning på 27,7 procent från året innan. Nytt för i år är att den räddade maten kan kopplas till en nettobesparing på cirka 9 548 ton koldioxid.

Nettobesparingen på cirka 9 548 ton koldioxid uppges motsvara elanvändningen för 1 73 hushåll under ett år. Mest mat räddades av de boende i Region Stockholm, som gemensamt beställde drygt 2 203 ton mat från Matsmart. Näst mest beställde de boende i Västra Götaland, som räddade drygt 1 944 ton, följt av Skåne som räddade drygt 1 392 ton mat. Men sett till invånarantal hamnar Örebro län i topp, med 1,36 kilo räddad mat per invånare, följt av Jämtland med 1,35 kilo och Västerbotten med 1,33 kilo.

”Det är härligt att se snöbollseffekten som gett oss en ännu högre siffra 2021. Vi har sett till att bryta ned siffrorna på invånarantal, så vi får en mer rättvis bild av hur man räddat runt om i landet. Det som är helt tydligt är att hela Sverige är engagerade i att rädda mat! I år har vi även sett till att räkna ut vilken klimatpåverkan ordrarna haft i form av sparad koldioxid. Vi hoppas att det ska göra det lättare för folk att sätta maträddandet i ett sammanhang och jämföra med andra klimatinsatser – som att spara på el, köpa begagnat och så”, säger Josefin Fridstrand, Sverigechef på Matsmart.

Matsmarts affärsmodell bygger på att rädda mat och andra produkter från att slängas. Det kan röra sig om produkter som fått felprintade etiketter, ett utgående sortiment eller varor med kort datum.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark