Låg lönsamhet stoppar nödvändiga investeringar

PUBLICERAD: 21 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Snabbt stigande råvarukostnader kommer inom kort att leda till höjda matpriser. Svenska livsmedelsproducenter vill investera mer i automatisering och nya produktionslinjer men hindras av låg lönsamhet och kompetensbrist. Det är huvudnyheterna i Livsmedelsföretagens senaste Konjunkturbrev.

Det som sticker ut mest i Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för andra kvartalet 2021 är den snabba ökningen av de svenska livsmedelsproducenternas kostnader för rå/insatsvaror. Med indexvärdet 79 (där 50 är oförändrat) noteras ett av de högsta värdena under indexseriens 12-åriga historia. Orsaken är snabbt stigande priser på den globala spotmarknaden för insatsvaror i livsmedelsproduktion. Priset på till exempel sojabönor, vete, majs och palmolja har ökat mellan 50 och 120 procent. Ökningarna är ett resultat av en ”perfekt storm” av stor efterfrågan, logistik- och transportkaos samt extremväder och missväxt.

”Svenska livsmedelsproducenter har i många år kämpat för att effektivisera produktionen och få ner kostnaderna. På så sätt har man har kunnat hålla nere priserna men nu går det inte längre. Företagen har redan hårt pressade marginaler och man kommer inte kunna svälja de kraftiga ökningarna av råvarukostnader på egen hand. Det tar alltid lite tid för sånt här att få genomslag i livsmedelskedjan, men min bedömning är att konsumenten ska räkna med höjda matpriser under hösten”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Trots låg lönsamhet och ökande råvarukostnader är stora delar av den svenska livsmedelsindustrin optimistisk inför framtiden. Konsumenterna värdesätter och efterfrågar svenskproducerade livsmedel allt mer och företagen räknar med att efterfrågan fortsätter att växa. 55 procent av Livsmedelsföretagens medlemmar anger därför att de planerar att öka investeringstempot de kommande fem åren. Det man framförallt vill investera i är underhåll av befintliga produktionslinjer och anläggningar, nya produktionslinjer samt automatisering.

”Det är glädjande att se företagens optimism och investeringsvilja. Inte minst i ljuset av att livsmedelsindustrin historiskt sett har en investeringsgrad som bara är hälften så stor som övrig svensk industri. För att kunna möta konkurrensen från resten av EU har företagen förbättrat sin effektivitet enormt de senaste 20-30 åren, men det finns mycket kvar att göra. Det kommer krävas omfattande investeringar för att företagen ska klara av att ställa om till hållbar produktion och samtidigt bibehålla konkurrenskraften”, säger Carl Eckerdal.

Den låga investeringsgraden beror enligt företagen själva huvudsakligen på den låga lönsamheten inom livsmedelsbranschen. Att lönsamheten är så dålig beror till stor del på maktbalansen inom branschen, med tre dagligvaruaktörer som i praktiken utgör ett oligopol och kan pressa priserna därefter, inte minst genom sina satsningar på EMV. Andra förklaringar som företagen anger är den låga exportandelen, brist på personal med tekniskt kunnande och svårigheter att fullt ut automatisera produktionen.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev Q2 2021

Intervju med Carl Eckerdal

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado