Fortsatt låga nivåer av bekämpningsmedel i maten

PUBLICERAD: 17 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Ris stod för de flesta överskridandena av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2019.

Trenden håller i sig. Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat från 2019 visar att väldigt få prover överskrider gränsvärdet. Flest överskridanden fanns i ris.

Generellt var det låga halter som hittades i stickproverna under 2019. Totalt gjordes 1 726 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I ungefär hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. I 52 prov (3 procent) hittades halter över gränsvärdet. De flesta av de överskridna gränsvärdena hittades i produkter som kom från tredjeland.

”Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i hälften av proverna”, säger Maria Florin, chef för Avdelning säkra livsmedel på Livsmedelsverket.

I ris fanns fler överskridanden än i andra livsmedel. Det kan bland annat förklaras av att gränsvärdet för ämnet tricyklazol sänktes 2017. Många odlare hade inte hunnit anpassa sig till det nya lägre gränsvärdet, men även andra år brukar ris stå för de flesta överskridandena i kategorin spannmål.

I de prover som togs i kategorin barnmat och i prover av animaliskt ursprung fanns inga överskridanden alls. Kategorin frukt och bär hade 2,9 procent överskridanden och i grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 2,6 procent av proverna.

Ekologisk mat får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 1 av 281 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter som hittades i ekologiska livsmedel var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

De kategorier som provtas är:

• Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
• Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
• Barnmat 0 överskridanden.
• Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
• Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
• Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden.

Länk till rapporten

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58