Coca-Colas anläggning i Jordbro är nu klimatneutral

PUBLICERAD: 1 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) produktionsanläggning i Jordbro har nu certifierats enligt PAS 2060 – en internationell standard för klimatneutralitet. Därmed blir CCEP i Sverige den första produktionsanläggningen inom koncernen att certifieras, tillsammans med en spansk produktionsanläggning för vatten, Vilas del Turbón.

För att minska utsläppen av växthusgaser från produktionsanläggningen i Jordbro har Coca-Cola bland annat arbetat med en kontinuerlig energieffektivisering och övergått till 100 procent förnybar el från vindkraft och koldioxid tillverkad av restprodukter från bioetanolframställning. Sedan 2015 har de absoluta utsläppen reducerats med 64 procent från 3 575 ton till 1 274 ton, trots att produktionsvolymerna har ökat. De relativa utsläppen (CO2e/liter dryck) har reducerats med 68 procent.

Hållbarhetsarbetet har lett till att produktionsanläggningen har certifierats som klimatneutral enligt standarden PAS 2060.

”Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete som drivits av engagerade medarbetare under flera års tid och jag är otroligt stolt att Coca-Cola i Sveriges fabrik nu blivit klimatneutral. För CCEP är det här ett viktigt steg för att nå koncernens ambition om att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan. Det har gjorts många små och stora förändringar under resan mot den här certifieringen”, säger Ana Esquius Figols, supply chain-direktör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

För att uppfylla alla kriterier i PAS 2060 behöver minst 95 procent av alla utsläpp relaterade till produktionsanläggningen inkluderas i beräkningarna. Det omfattar allt från tillverkningen av flaskor i produktionen till hur medarbetarna transporterar sig till och från arbetsplatsen. Utsläppsdata kopplad till produktionsanläggningen har granskats av en oberoende auktoriserad tredje part som konstaterat att verksamheten uppfyller kraven i standarden PAS 2060.

”Genom att mäta och dokumentera våra utsläpp har vi kunnat fokusera på rätt åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet sedan lång tid tillbaka och vi strävar efter att så långt som möjligt reducera utsläppen av växthusgaser. De utsläpp som återstår i produktionsanläggningen klimatkompenserar vi för genom att köpa Gold Standard-certifierade utsläppsrätter från ett skogsplanteringsprojekt i Colombia. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete mot netto noll utsläpp av växthusgaser i hela vår värdekedja och koncern”, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Certifiering enligt standarden PAS 2060 är en del i CCEP:s koncernövergripande klimatstrategi – Action on Climate Now – med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Inom kort kommer ytterligare produktionsanläggningar att certifieras och målet är att sammanlagt sex fabriker i koncernen ska bli certifierade till år 2023.

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado