8 av 10 svenskar vill ha hållbarhetskrav vid upphandling

PUBLICERAD: 18 maj 2021
UPPDATERAD: 21 februari

8 av 10 svenskar tycker att det ska ställas hållbarhetskrav vid offentliga inköp av bland annat kaffe, kakao och bananer från länder med utbredd fattigdom. Foto: Fairtrade Sverige

Åtta av tio svenskar tycker att myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp av varor som har sitt ursprung i länder med utbredd fattigdom, visar en ny Kantar Sifo-undersökning. Offentliga köp av exempelvis kaffe, bananer och bomull ska inte leda till negativ påverkan på mänskliga rättigheter.

”Coronaviruset har fått fruktansvärda konsekvenser runt om i världen. Och när fattigdomen ökar, tvingas fler barn att arbeta. Opinionsundersökningen ger därför en viktig signal till politiker och upphandlare. Det finns ett starkt stöd för att det offentliga ska ställa tydliga hållbarhetskrav vid inköp av varor som kommer från länder med utbredd fattigdom, säger Hewan Temesghen, generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Sifo-undersökningen visar att stödet för en hållbar upphandling är brett oavsett partipreferenser. Av de borgerliga partiernas (C, KD, L, M) sympatisörer svarar 85 procent ja på frågan om myndigheter ska ställa hållbarhetskrav vid inköp från länder med utbredd fattigdom för att inte påverka mänskliga rättigheter negativt. Stödet bland rödgröna (MP, S, V) väljare är 91 procent. Även en klar majoritet av SD:s sympatisörer svarar ja (63 procent).

”Undersökningen visar att stödet för en offentlig upphandling som värnar mänskliga rättigheter, är brett bland alla partiers sympatisörer. Politiker på alla nivåer behöver säkerställa att deras upphandlare har tydliga mandat och resurser att ställa och följa upp hållbarhetskrav. Genom ansvarsfulla inköp bidrar Sverige till FN:s ambition att utrota barnarbetet”, säger Hewan Temesghen.

År 2019 betalade stat, regioner och kommuner ut drygt 873 miljarder kronor till drygt 205 000 privata företag och andra organisationer. Många råvaror som upphandlas kan inte produceras i Sverige eller i Europa, utan köps in från länder med utbred fattigdom.

”Genom att ställa och följa upp tydliga hållbarhetskrav vid upphandlingar finns stora möjligheter att bidra till en mer hållbar handel. Volymen gör upphandlingen till ett strategiskt redskap för att lyckas med FN:s globala mål för hållbar utveckling”, säger Hewan Temesghen.

FN har utsett 2021 till året för att utrota barnarbete och enligt Agenda 2030 ska fattigdom och hunger avskaffas till år 2030.

Undersökningen genomfördes 9-12 april 2021 via webbintervjuer med 1 079 slumpmässigt utvalda deltagare.

Fairtrades fyra förslag för en hållbar upphandling som värnar mänskliga rättigheter:

1. Gör det glasklart i lagstiftning (LOU) och upphandlingspolicyer att användningen av skattemedel inte ska leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och barnarbete. Odlare av högriskprodukter som kaffe, kakao, bananer och bomull ska tjäna så att det täcker produktionskostnaden, även vid fallande världsmarknadspriser

2. Se till att det nya EU-regelverket om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, som är på gång, slår fast att företag som genomför sin riskanalys och riskhantering premieras i den offentliga upphandlingen.

3. Säkerställ att upphandlare har tillräckliga resurser att följa upp hållbarhetskrav. Brister i uppföljning främjar oseriösa företag som med dumpade priser konkurrerar ut ansvarstagande leverantörer.

4. Se till att den nya upphandlingsstatistiken som är på gång, med fokus på hållbarhet, även omfattar statistik om uppföljningen av ställda hållbarhetskrav.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.