Lite frukt och mycket godis på landets skolor

PUBLICERAD: 22 april 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Livsmedelsverkets kartläggning visar att få skolor erbjuder frukt utöver skolluncherna.

Lunchen på högstadier och gymnasier är ofta bra, i övrigt är det skiftande kvalitet på matutbudet i ungdomars närmiljö. Få skolor erbjuder frukt utöver skollunchen samtidigt som utbudet i skolkafeterior ofta består av godis, läsk och kakor. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har låtit kartlägga matutbudet på högstadie- och gymnasieskolor, det vill säga lunch, frukost, utbudet i skolkafeterior och livsmedelsutbudet i skolors närområde. Lunchen är ofta bra både på högstadiet och på gymnasiet. Utbudet i kafeteriorna domineras däremot ofta av sötsaker och snacks, särskilt på gymnasiet.

Drygt hälften av landets högstadieskolor har en kafeteria, en tredjedel av dem erbjuder sötsaker och snacks minst en gång i veckan, en femtedel gör det i stort sett dagligen. På gymnasiet har sju av tio skolor en kafeteria, merparten erbjuder sötsaker och snacks i stort sett dagligen. De flesta kafeterior drivs i skolans regi.

”Vi behöver reda ut i vilken mån kraven på näringsriktiga skolmåltider även gäller mat som erbjuds utöver skollunchen. Livsmedelsverket har därför startat en dialog med Skolverket och Skolinspektionen och ska även lyssna in Sveriges Elevkårer,” säger Emelie Eriksson, projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg vid Livsmedelsverket.

Det är ovanligt att skolor erbjuder frukt, utöver den som kan finnas vid lunchen. Bara drygt var tionde högstadieskola och gymnasieskola gör det. Nära hälften av högstadieskolorna uppmuntrar elever att själva ta med frukt till skolan och var fjärde gymnasieskola.

”Ett sätt att underlätta för skolorna att erbjuda frukt är att Sverige ansluter sig till EU:s så kallade skolfruktsprogram. Hittills har Sverige avstått från att vara med i programmet, som enda EU-land. Men det kan vara aktuellt att ompröva det beslutet nu”, säger Emelie Eriksson.

EU:s skolfruktstöd har funnits sedan 2008 och erbjuder ekonomisk ersättning till skolor som delar ut och undervisar om grönsaker och frukt under skoltid.

I snitt erbjuder var fjärde högstadieskola och var tredje gymnasieskola frukost till alla eller vissa elever. Det är vanligare på högstadieskolor där det går elever med sämre socioekonomiska förutsättningar (38 procent) än på skolor där eleverna har bättre förutsättningar (17 procent). Det varierar om frukosten är kostnadsfri för eleven eller inte.

”För elever med sämre förutsättningar, som kanske inte har samma möjlighet att äta frukost hemma, kan en frukost på skolan ge bättre ork att lära. Samtidigt kan det vara en ekonomisk utmaning för kommunerna att erbjuda kostnadsfri frukost”, säger Emelie Eriksson.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58