Framtidsrapporten 2021: Växa tillsammans – tre vägar framåt

PUBLICERAD: 15 april 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Hur kan omställningen till ett hållbart matsystem snabbas på? I årets framtidsrapport från Ica, ”Växa Tillsammans – konsumenten och den växtbaserade maten 2025”, undersöks trender och drivkrafter kring framtidens mat. Rapporten identifierar tre vägar framåt: möjligheten för små producenter att skala upp, lokala ekosystem samt samverkan och öppen innovation.

Som en del i årets framtidsrapport presenteras nya insikter från initiativet Ica Växa som startade förra året. Initiativet är en satsning för att öka såväl konsumtion som produktion av svenskproducerad, växtbaserad mat och bidra till ett långsiktigt, hållbart matsystem. Inom Ica Växa har fokus legat på de hållbarhetsinsatser som Ica kan bidra till. Initiativet är även en viktig del i Icas klimatambition om halverat klimatavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030.

En väg mot ett hållbart matsystem, som tas upp i rapporten, är att hjälpa små producenter att skala upp.

”Ska vi kunna skapa ett hållbart matsystem måste vi öka förädlingsmöjligheterna och hjälpa mindre aktörer att utvecklas. Från Icas håll kan vi hjälpa till med kunskap, konsumentinsikter och rådgivning och i vissa fall garantera långsiktiga volymåtaganden för att sänka riskerna för producenten”, säger Sara Rosendahl, kategorichef för vegetariskt.

En annan väg är att stärka lokala ekosystem genom att öka andelen lokala produkter i butikerna. Som ett led i detta har Ica, i nära samarbete med LRF, skapat en orderportal där man kopplat samman över 550 producenter med handlare runt om i landet. När handlare och leverantör godkänt varandra i verktyget kan butiken enkelt lägga in sin order. Leverantörerna har möjlighet att komma in i fler Ica-butiker och samla beställningar.

”En mer livskraftig växtbaserad och svensk livsmedelsproduktion gynnar hela samhället. Det skapar arbetstillfällen, minimerar transporter och stärker den cirkulära ekonomin. Men det innebär också att utbudet i butikerna kan bli ännu mer lokalt och spännande”, säger Sofia Olsson, chef för innovation och konceptutveckling på Ica Sverige.

Det tredje området, som Ica Växa har identifierat som avgörande för att nå ett hållbart matsystem, är samverkan och att dela innovation. När olika aktörer samarbetar och delar med sig av erfarenheter, insikter och kunskap skapas en förändringskraft som skyndar på utvecklingen.

För att stärka samverkan har Ica inlett samarbeten med bland annat Sweden Food Arena, RISE och LRF. Dialog förs även med ”Samla Sverige”, som listar alla regionala initiativ i ett gemensamt verktyg, samt med branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel. Ica Växa är även involverat i flera olika forskningsprojekt och samarbetar med startups inom livsmedelsområdet.

Icas framtidsrapport ”Växa tillsammans – konsumenten och den växtbaserade maten 2025” är Icas femte framtidsrapport. Rapporten baseras på djupintervjuer med forskare, experter, startups och trendanalytiker samt undersökningar hos svenska befolkningen. Den undersöker konsumentbeteenden i spåren av pandemin, de största drivkrafterna för den växtbaserade maten och går på djupet för att identifiera vilka åtgärder som kan påskynda utvecklingen mot ett hållbart matsystem.

Ica och Novus har genomfört två undersökningar som ligger till grund för rapporten. Undersökningarna genomfördes i december 2020 med respondenter i åldrarna 18-79 år.

Här finns rapporten i sin helhet

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman