Optimism inom grönt näringsliv men oro för dyrare insatsvaror

PUBLICERAD: 8 mars 2021
UPPDATERAD: 21 februari

I södra Sverige har bönderna redan kommit igång med vårharvningen. Bild från Esplunda Lantbruk. Foto: Ester Sorri.

Företagen inom det gröna näringslivet är optimistiska inför det kommande året. Det visar LRF:s nya gröna näringslivsindex för kvartal 1. Den främsta anledningen till optimismen är att efterfrågan just nu upplevs som mycket god.

”Svenska konsumenter föredrar att köpa svenskt och det stärker vår näring. Det som bekymrar oss är stigande priser på viktiga insatsvaror. Det riskerar att slå mot hela lönsamheten. Priserna på insatsvaror som dieselolja, gödsel och djurfoder har generellt ökat det senaste halvåret”, säger Anna-Karin Hatt, VD för LRF.

Det gröna näringslivet (lantbruk, skogsbruk samt entreprenadföretag på landsbygden) präglas av långa produktionscykler med ovisshet på intäktssidan. Snabba förändringar på kostnadssidan (insatsvaror) skapar därför osäkerhet. Det stora importberoendet av insatsvaror i näringen gör att företagarna måste ha strategier för att hantera prissvängningarna på råvarumarknaden. Skillnaden mellan dem som redan investerat i insatsmedel och dem som avvaktat är stor just nu.

Priset på diesel, nödvändig för många lantbruksmaskiner, sjönk ordentligt under pandemins inledning, men har successivt stigit kraftigt sedan dess. Prisökningarna fortsätter att stegras under första kvartalet 2021. Priset för gödningsmedel följer energipriserna med viss eftersläpning. För animalieproducenterna utgör foder majoriteten av den rörliga kostnadsmassan. Den rekordhöga prisnivån på spannmål skapar viss oro och drar ned animalieindex.

”Det var en vinstlott att köpa in gödsel och diesel när priserna var låga i somras. Samma sak gäller de som har säkrat priserna med olika instrument. Situationen är inte lika rolig för de som inte gjorde det”, säger Anna-Karin Hatt.

Växtodlare ser generellt positivt på konjunkturen, inte minst på grund av de rekordhöga spannmålspriserna. Priset på insatsvaror drar ned indexet.

Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer, vilken gynnas av den globala efterfrågan på trävarumarknaden.

Trädgårdsnäringen är fortfarande starkt positiv till konjunkturen och går in i 2021 med ett betydligt bättre konjunkturläge än 2020.

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå.

Animalieindex faller kvartal 1. Priserna på insatsvaror, framför allt på foder, skapar en viss oro. Mjölk-, nötkött- samt fjäderfäproducenterna (inom äggsektorn är prognosen svårtolkad till följd av fågelinfluensautbrottet i södra Sverige) ser mindre positivt på konjunkturen. Däremot har svenska grisuppfödare en positiv syn på utvecklingen med fortsatt goda priser på fläskkött.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206