Alla Valios bönder ansluter till utökat djuromsorgsprogram

PUBLICERAD: 5 februari 2021
UPPDATERAD: 21 februari

För att ytterligare främja kornas välmående har familjen Montonen, som driver en av Valios mjölkgårdar, sett till så att gårdens kor får tillgång till utomhusvistelse året om.

Under förra året kom 98 procent av all Valios mjölk från gårdar anslutna till det utökade djuromsorgsprogrammet. Från och med första januari 2021 uppfyller samtliga gårdar som levererar mjölk till Valio de utökade villkoren.

Sedan 2018 har en bonus motsvarande 22 öre per liter mjölk utbetalats till gårdar som förbinder sig till Valios utökade djuromsorgsprogram. Sedan januari 2021 uppfyller alla Valios 4 300 mjölkgårdar samtliga kriterier, som är mer långtgående än såväl Finlands som EU:s lagstiftning.

För att uppfylla Valios utökade krav måste korna vara registrerade i det nationella hälsoregistret Naseva. Andra krav är täta kontroller av kornas välmående, med särskilt fokus på klövhälsa, veterinärbesök minst en gång per år och satsningar på lösdriftsstall. Varenda ny ladugård som byggs ska ge utrymme för lösdrift. Sedan tidigare får även alla kor lokalodlat och helt soja- och GMO-fritt foder.

”Att se till så att korna mår bra är en självklarhet för oss mjölkbönder. När alla gårdar nu är anslutna till det utökade hållbarhetsprogrammet kan vi gemensamt och på lika villkor driva utvecklingen av den goda djuromsorgen vidare. Att vi dessutom ser till så att veterinärer regelbundet checkar kornas välbefinnande och rapporterar resultaten till Naseva känns helt rätt”, säger Kati Montonen, som driver en av Valios mjölkgårdar.

Läs mer om Vaios djuromsorg här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown