Det blir allt färre djur på svenska lantgårdar

PUBLICERAD: 1 februari 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Antalet svenska företag med mjölkkor har minskat med 20 procent sedan 2016. Foto: Arla||

Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän, som har ökat i antal under flera år. Det visar resultaten från Jordbruksverkets Strukturundersökning i jordbruket 2020, som senast genomfördes 2016.

Antalet nötkreatur har minskat med cirka 2 procent och antalet får med 13 procent sedan 2016. Antalet grisar ökade med 1 procent 2016-2019, men har sedan dess gått ner med 6 procent.

Medan får- och nötkreatursföretagen följer ungefär samma fördelning över landet när det gäller antalet djur, finns en tredjedel av alla grisar i Skåne. Samtidigt finns bara 14 procent av nötkreaturen i Skåne.

Antalet slaktkycklingar har ökat med cirka 20 procent sedan 2016, medan antalet höns ökat med runt 3 procent. Undersökningen avser djurantalet i juni månad 2020, alltså före den nu pågående fågelinfluensan.

Antalet företag med lantbruksdjur har minskat mellan juni 2016 och juni 2020. Antalet företag med mjölkkor har minskat med 20 procent, vilket motsvarar nästan 800 jordbruk, medan antalet företag med får och grisar har minskat med cirka 8 procent.

Utvecklingen mot att företagen med djur blir allt större fortsätter även under 2020. Antalet mjölkkor per jordbruk har till exempel ökat från i genomsnitt 85 till 98 djur mellan 2016 och 2020. När det gäller slaktgrisar per företag har antalet djur ökat från 820 till 945.

Under första halvåret 2021 kommer det löpande att publiceras mer resultat från Strukturundersökningen, som genomförs var tredje eller fjärde år i Sverige och var tionde år i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor. Behovet av statistiska underlag inom jordbruksområdet är stort. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om världens livsmedelsförsörjning, ur ett EU-perspektiv om att ha underlag för att bedöma jordbrukspolitiken. Ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Läs mer i Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020 och i bloggen Jordbruket i siffror

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado