Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk

PUBLICERAD: 14 januari 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Hugo Wikström, Big Akwa i Härnösand, ser stora möjligheter för fiskodling i anslutning till massabruk.

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina biofilter. Det är idén i entreprenören Hugo Wikströms företag Big Akwa i Härnösand, som satsar på ett pilotprojekt under 2021.

Big Akwas idé är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön.

Tekniken för landbaserad fiskodling har gått snabbt framåt under de senaste åren och Hugo Wikström har själv varit med och utvecklat Peckas Naturodlingar, som har ett liknande koncept med symbios mellan växthus och odling av regnbågslax.

Svenskarnas fiskkonsumtion är i dag 320 000 ton per år, varav 11 000 ton är inhemskt odlad fisk. Vid optimala förhållanden menar Hugo Wikström att en odlingsanläggning vid ett större massabruk skulle kunna producera 13 000 ton per år.

Under 2020 har han testat sina idéer och utvecklat konceptet inom ramarna för Forest Business Accelerator, som är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker. Fem utvalda startups har fått stöd och rådgivning för hållbara idéer som rör skogsindustrin och digitalisering.

”Det har varit väldigt bra, även för mig som är entreprenör sedan tidigare. Att få utveckla ideérna bakom Big Akwa tillsammans med RISE Processum och SCA har varit mycket givande. För mig som företagare har det varit nyttigt att dels få prata med andra, och dels att behöva sätta ner foten med min idé för att komma framåt”, säger Hugo Wikström.

Big Akwa kommer att jobba vidare med projektet för att verifiera tekniken. Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.

Magnus Viström, innovationschef på SCA, ser stor potential i Big Akwas idé:

”Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA.”

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt