Vegotrenden drivs av kvinnors och ungas klimatomsorg

PUBLICERAD: 15 december 2020
UPPDATERAD: 21 februari

|

Under de fem år som Vegobarometern har publicerats har andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något. De stora förändringarna har i stället skett genom att de som äter vegetariskt några gånger i veckan blir allt fler, samtidigt som de som aldrig äter vegetariskt blir färre.

Andelen svenskar som äter vegetariskt 2-6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 29 procent – och andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent. Totalt äter 56 procent av svenskarna vegetariskt minst en dag i veckan.

”Vi ser en trend där allt fler väljer mer vegetarisk kost utan att för den skull helt överge köttet. Mer växtbaserad kost är positivt både för den egna hälsan och för utvecklingen mot en mer hållbar matkonsumtion med mindre klimatpåverkan”, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Nästan en fjärdedel av konsumenterna uppger att de kommer att äta mindre kött under det kommande året. 58 procent anger klimat och miljö som det huvudsakliga skälet, medan 27 procent anger hälsa.

Fler kvinnor än män (10 procent mot 4 procent) är vegetarianer eller veganer. Bland unga är 16 procent vegetarianer mot endast 1 procent bland äldre. Unga anger också i betydligt högre utsträckning än äldre att det är klimat- och miljöskäl som gör att man planerar att äta mer vegetariskt framöver, medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl.

Förändringarna av matvanor syns också tydligt i både försäljnings- och sortimentsutveckling. Försäljningen av fryst och kyld vegetarisk mat (som alternativ till kött- och charkprodukter) har under det senaste året ökat med över 15 procent. Många leverantörer är aktiva, nyhetsflödet är stort och sortimentet förändras i snabb takt.

Det är femte året i rad som Kantar Sifo, på uppdrag av Axfood, har genomfört Vegobarometern för att undersöka konsumenternas beteenden och attityder kring vegetarisk mat. Undersökningen genomfördes 11-14 november 2020 med 1 583 slumpmässigt rekryterade svarande.

Sammanfattning av resultatet från Vegobarometern 2020:

  • 56% av svenskarna äter vegetariskt minst 1 gång per vecka.
  • Andelen flexitarianer (som äter vegetariskt 2-6 gånger per vecka men inte helt övergivit kött) har ökat från 19 till 29% på 5 år och är som högst bland kvinnor (35% av kvinnorna och 23% av männen).
  • Bland personer under 35 år äter 36% vegetariskt 2-6 gånger per vecka, bland personer över 55 år är motsvarande siffra 22%.
  • Andelen som anger att de aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12% på fem år (2019 var motsvarande siffra 14%). Bland män är det 17% som aldrig äter vegetariskt, bland kvinnor 6%.
  • Andelen vegetarianer/veganer har legat på en relativt stabil nivå över åren, även om andelen veganer ökat något. Andelen ligger på 7% (där 5% är vegetarianer och 2% är veganer). Mer än dubbelt så många kvinnor som män säger att de vegetarianer/veganer (10% jämfört med 4%), och bland unga 16-34 år är det 15 gånger fler vegetarianer/veganer ( 16%) än bland äldre 56-79 år (1%).
  • 23% anger att de planerar att äta mindre kött under det kommande året, mot 22% föregående år.
  • Det absolut främsta skälet till att äta mer vegetariskt är klimat och miljö (58%). Hälsoskäl hamnar på andra plats, med en andel på 27%. Betydligt fler unga anger klimat- och miljöskäl
  • Även här finns stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Betydligt fler unga anger klimat- och miljöskäl till varför man planerar att fortsätta äta mer vegetariskt (68% i åldersgruppen 16-34 år mot 48% av 56-79-åringarna), medan äldre i högre utsträckning anger hälsoskäl (37% av 56-79-åringarna mot 16% av 16-34-åringarna).
  • Ökad kunskap om vegetarisk matlagning är liksom tidigare det som skulle få svensken att äta mer vegetariskt – det uppger 41%. Omvärldens attityder ökar i betydelse, från 3% 2019 till 10% i år.
  • Lägre priser, godare produkter och mer inspiration är det som flest uppger skulle få dem att välja mer vegetariska produkter i matbutiken.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado