Minskad ekoareal kan öka mängden bekämpningsmedel

PUBLICERAD: 9 december 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Ida Lind är talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarnas nya tvåårs-prognos över areal som kommer att brukas med ekologiska metoder i Sverige pekar på en minskning med 35 000 hektar fram till 2022. Konsekvensen blir att mängden bekämpningsmedel kommer att öka, menar organisationen

Prognosen visar på en nedgång på 5,7 procent jämfört med 2019. Andelen av jordbruksarealen som brukas med ekologiska metoder kommer då att sjunka från 20,4 procent till 19,2 procent.

”En framtida minskning av den ekologiska odlingen enligt vår prognos innebär att vi förflyttar oss tillbaka till 2017 års nivå och att den årliga användningen av bekämpningsmedel i svenskt lantbruk då åter ökar med 15 ton”, säger Ida Lind, talesperson för växtskyddsfrågor hos Ekologiska Lantbrukarna.

”Att avlasta naturen kemiska bekämpningsmedel är viktigt av många skäl, bland annat att minska förekomsten av bekämpningsmedelsrester i mark och vatten.”

Ekologiska Lantbrukarna ser flera orsaker till nedgången i den ekologiska produktionen. Den viktigaste är sannolikt de senaste två årens minskade försäljning av svensk ekomat, som bland annat beror på färre kampanjer och ett minskat utbud i handeln. Ett exempel är ekologiska mejeriprodukter, där försäljningsvärdet i dagligvaruhandeln har minskat med cirka tio procent mellan 2018 och 2020. Det har lett till ett nationellt överskott av ekologisk mjölk och att intresset för omläggning har minskat dramatiskt.

Ekologiska Lantbrukarna menar att det är många som har ett ansvar för att vända trenden – Ekologiska Lantbrukarna som branschorganisation, Krav, miljörörelsen, livsmedelsindustrin och inte minst dagligvaruhandeln, med sitt stora inflytande över hur lätt eller svårt det är att välja ekologisk mat i butiken.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman