Sveriges livsmedelskontroll behöver bli mer enhetlig

PUBLICERAD: 27 oktober 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Kontrollen av dricksvattenanläggningar med hög riskklassning har förbättrats under 2019. Foto: Jerry Pettersson.|

Svenska livsmedel är fortsatt säkra, men kontrollen behöver bli mer enhetlig. Det visar rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2019. 

Varje år sammanställs en rapport över hur kontrollmyndigheterna – Livsmedelsverket, kommunerna och länsstyrelserna – har hanterat livsmedelskontrollen. Rapporten för 2019 visar att det finns goda förutsättningar för att konsumenter ska få säkra livsmedel, det vill säga att livsmedlen är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt, men att det finns förbättringspotential.

Antal kontroller och avvikelser ligger ungefär i linje med året innan, men det finns vissa brister som är mer allvarliga än andra, exempelvis att märkning inte stämmer överens med innehållet och att mjölk och hasselnötter i bageri- och chokladvaror inte står i innehållsförteckningen. Detta skulle kunna innebära en direkt och allvarlig fara för allergiker.

Det finns också förbättringspotential, till exempel när det gäller antalet kontroller i primärproduktionen. Kontrollerna kan också vara olika omfattande och därigenom påverka vilka bedömningar myndigheterna gör. När det gäller leden efter primärproduktionen, som innefattar bland annat matbutiker och restauranger, finns det skillnader i vilka brister som upptäcks och hur kontrollmyndigheterna väljer att agera på dessa. En del myndigheter vidtar åtgärder vid nästan alla avvikelser, medan andra inte vidtar några åtgärder alls.

Livsmedelsverkets tidigare uppföljningar har visat att dricksvattenanläggningar med hög riskklassning inte hade kontrollerats tillräckligt ofta. Under 2019 har detta förbättrats. De dricksvattenanläggningar som ska ha mer kontroll har också fått det.

”Konsumenter kan känna sig trygga med vad de äter och dricker. Men det finns mycket som kan förbättras när det gäller livsmedelskontrollen. Det behövs mer samarbete och utbyte av erfarenheter mellan myndigheter. Där skulle Livsmedelsverket kunna spela en central roll”, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef för Livsmedelsverkets kontrolledning.

Här finns hela rapporten

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado