Restaurangchefer har litet intresse för klimatsmarta inköp

PUBLICERAD: 16 december 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Var tredje restaurangchef bedömer sig ha begränsade kunskaper om matens miljö- och klimatpåverkan. Det kan förklara varför ca 40 procent av dem har ett lågt intresse för att förändra sina inköp så att de blir mer klimatsmarta. Foto: Shutterstock

I en ny undersökning uppger strax under 40 procent av restaurangcheferna att de har begränsat intresse för att ändra restaurangens matinköp för miljöns och klimatets skull. Istället efterlyser de en attitydförändring hos sina gäster.

Undersökningen är genomförd under våren 2019 av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding och ingår i en större kartläggning av attityder och kunskap när det gäller våra matvals påverkan på miljön och klimatet. Resultatet visar bland annat hur restaurangcheferna uppfattar sin egen kunskap om hur maten påverkar miljö och klimat och i vilken omfattning de kan tänka sig att förändra sina inköp.

”Det är intressant att ta del av vad restaurangchefer runt om i landet anser krävs för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan. Att så många som strax under 40 procent har ett begränsat intresse av att ändra sina inköp behöver inte betyda att man är ovillig att göra förändringar – utan att man möjligen saknar kunskap och inte vet hur man ska göra för att bli mer miljövänlig”, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

Undersökningen visar att ungefär var tredje restaurangchef bedömer sig ha begränsad kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan. I snitt var femte restaurangchef svarar också att det på sikt behövs en förändrad attityd hos restauranggästerna för att restaurangens inköp av råvaror ska förändras. Detta för att restaurangägare till stor del baserar sina inköp på vad kunder/konsumenter vill ha och letar efter.

”Det finns en poäng i att både restaurangägare och deras kunder skulle gynnas av en bättre förståelse för mat/klimat-relationen”, fortsätter Mats Wiktorsson.

Anna Hessle, forskare på SLU i Skara, säger att konsumenterna har en vilja att förändra sina matval, men att undersökningar visar att många är osäkra på hur de ska göra för att välja rätt.

För att rusta framtidens konsumenter ska SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och Högskolan i Skövde bygga ett dataspel, som kan ge ökad kunskap om hur våra val av mat påverkar miljön och klimatet. En prototyp har redan tagits fram och testats på gymnasielever i Västsverige.

Läs mer om spelprototypen här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown