Arsenikhalten i fullkornsris har ökat trots nytt gränsvärde 

PUBLICERAD: 12 november 2018
UPPDATERAD: 21 februari


Det nya gränsvärdet för oorganisk arsenik i ris och risprodukter verkar inte ha lett till lägre halter i råris och fullkornris. Halterna har ökat i flera produkter men nästan alla håller sig under gränsvärdet. Det visar en undersökning som Livsmedelsverket har gjort i samarbete med några kommuner.

De senaste åren har det kommit nya gränsvärden för både arsenik och kadmium. För att ta reda på om halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris håller sig under gränsvärdena har Livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt innehållet i dessa produkter. Undersökningen syftade också till att få en indikation på om de nya gränsvärdena påverkat halterna av arsenik och kadmium.

Undersökningen visade att sex av åtta undersökta ris hade högre arsenikhalter än 2015 och att de produkter som hade högst halter var ekologiska. Ett av rullkornsrisen överskred gränsvärdet. 

Livsmedelsverket råder föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. För vuxna innebär det ingen hälsorisk att äta ris och risprodukter några gånger i veckan. 

Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris. Det beror på att arsenik framför allt samlas i risets skal, och det finns mer skal i fullkornsprodukter.

”Livsmedelsverket rekommenderar i vanliga fall att man ska välja fullkorn eftersom de är bra för hälsan. Men just när det gäller ris bör man äta fullkorn bara ibland”, säger Petra Bergkvist statsinspektör på Livsmedelsverket

”Man kan också göra mycket för att sänka halterna i riset själv. Koka riset med stort överskott av vatten som sedan hälls bort. Då kan arsenikinnehållet minska med mer än hälften.”

Lagstiftningen är skarpare för barnmat än för annan mat. Ingen av de undersökta proverna av gröt och välling för barn hade halter av kadmium, bly eller oorganisk arsenik över gränsvärdet. Halterna av kadmium hade minskat något sedan 2011. De högsta halterna av bly i produkterna var betydligt lägre 2017 jämfört med 2011. 

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet. Halterna av arsenik varierar naturligt mellan olika platser och kan också variera mellan olika åkrar.

Carina Malm

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1