Kvoten för torskfiske i västra Östersjön ökar med 70 procent

PUBLICERAD: 16 oktober 2018
UPPDATERAD: 21 februari


EU:s fiskeministrar har enats om kvoter för fisket av torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta i Östersjön 2019. Beslutet innebär minskade kvoter för fyra bestånd, bland annat torsk i östra Östersjön, medan kvoten för torsk i västra Östersjön ökar kraftigt. 

Vid mötet i ministerrådet togs även ett helhetsgrepp för att komma åt felrapporteringen om lax i Östersjön. I ett gemensamt uttalande åtar sig Östersjöländerna och kommissionen att eliminera all felrapportering och illegalt laxfiske från och med den 1 januari 2019. Dessutom förbjuds öringfiske utanför 4 nautiska mil, i syfte att ytterligare försvåra felrapportering av lax som öring. 

”Vad gäller utfallet för lax i hela Östersjön är jag riktigt nöjd med resultatet, då vi för första gången tar ett helhetsgrepp om laxförvaltningen och får med oss de andra länderna på en försiktig TAC och dessutom tar itu med det ”tjuvfiske” som enligt ICES förekommer i vissa länder. Detta är något som jag, tillsammans med min finska kollega, har jobbat för i många år och jag är särskilt glad att vi kunde få det på plats under vårt svenska ordförandeskap i det regionala forumet Baltfish”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som ledde den svenska delegationen.
”Tyvärr kom vi inte helt i mål med torsk i östra Östersjön, men jag kommer att fortsätta göra vad jag kan för att komma till rätta med den problematik och de utmaningar som vi har med det beståndet.”

Beslutet om fiskekvoter i Östersjön 2019 ligger i linje med EU:s gemensamma fiskeripolitik och Östersjöplanen. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under processen som föregått rådsmötet bidragit med underlag till förhandlingarna. 

”Det var långa och intensiva förhandlingar där medlemsländerna stod långt ifrån varandra i flera frågor. Vi ser med tillförsikt på att ländernas lyckades nå ett resultat och att förutsättningarna för 2019 års fiske nu är klara”, säger Gry Sagebakken, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. 

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2019, i procent jämfört med 2018 (TAC = totalt tillåten fångstmängd):
Torsk, östra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 15 %
Torsk, västra Östersjön: en ökning av TAC med ca 70%
Lax, centrala Östersjön: oförändrad TAC +/- 0 %
Lax, Finska Viken: en sänkning av TAC med ca 3 %
Skarpsill: en ökning av TAC med ca 3 %
Sill, västra Östersjön: en sänkning av TAC med ca 48 %
Sill, centrala Östersjön: en sänkning av TAC med ca 26 %
Sill, Rigabukten: en ökning av TAC med 7 %
Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av TAC med ca 7 %
Rödspätta: en ökning av TAC med 43 %

Carina Malm

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1