Mer än en tredjedel av världens mat går till spillo

PUBLICERAD: 28 september 2022
UPPDATERAD: 21 februari


En ny rapport från McKinsey visar att mer än två miljarder ton livsmedel går förlorade eller slängs varje år. Med rätt åtgärder skulle stora mängder mat kunna räddas.

Mellan 33 och 40 procent av världens mat – mer än två miljarder ton – går till spillo varje år. Det rör sig om en kombination av matsvinn och så kallade livsmedelsförluster. Matsvinn syftar på mat som slängs någon gång efter att den nått fram till en handlares lager. Livsmedelsförluster avser mat som går förlorad under eller strax efter skörd samt under lagring, beredning och transport. De båda kategorierna är ungefär lika stora, visar en rapport från McKinsey som tagits fram med expertstöd av Consumer Goods Forum.

”Livsmedelsförluster behöver bli en prioriterad fråga på samma sätt som matsvinn. Det är en tragedi att så mycket mat aldrig blir uppäten samtidigt som hundratals miljoner människor lider av hunger, och det är extra besvärande med tanke på att stora mängder av jordens resurser används helt i onödan”, säger Björn Timelin, expert på livsmedelsbranschen och partner på McKinsey i London.

Produktionen av maten som går förlorad eller slängs tar runt en fjärdedel av jordens färskvattenlager i anspråk. Den står också för runt åtta procent av samtliga växthusgasutsläpp, vilket kan jämföras med flygindustrins runt två procent.

Bland livsmedelsförlusterna är det frukt och grönsaker, sädesslag, rotfrukter och knölgrödor som har störst miljöpåverkan. Såväl produkterna som produktionsprocessen är sårbara, vilket leder till att dessa livsmedel står för 58 procent av koldioxidutsläppen. I jämförelse står kött för endast sex procent av utsläppen.

”I vardagen är svinn av kött det som har störst miljöpåverkan, men innan livsmedlen når handlarnas lager är situationen omvänd. Ett bra exempel är tomater. I utvecklade länder är det bara 59-72 av 100 tomater som når butikernas hyllor, och i utvecklingsländer är siffran 35-58 tomater, säger Björn Timelin.

Rapporten slår fast att en tredjedel av livsmedelsförlusterna utgörs av produktionsöverskott. Ytterligare en tredjedel rör mat som rent estetiskt inte anses möta konsumenters förväntningar. Den sista tredjedelen består av skadade och oätbara livsmedel. Två tredjedelar av förlusterna skulle alltså kunna ätas. Även de livsmedel som skadats skulle kunna komma till användning – exempelvis i form av biobaserat material.

”Vi beräknar att det är möjligt att minska livsmedelsförlusterna med mellan 50 och 70 procent. Det som krävs nu är ansvarstagande, innovativa lösningar och närmare samarbete mellan aktörer i branschen. Att komma till rätta med problemet med livsmedelsförluster är viktigt både för människor och planeten. Det är dessutom lönsamt för affären, säger Björn Timelin.

Rapporten ”Reducing food loss: What grocery retailers and manufacturers can do” finns att läsa i sin helhet här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58