Livsmedelsföretagen: Matpriserna fortsätter att stiga

PUBLICERAD: 6 september 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Skenande elpriser kommer att bidra till fortsatta ökningar av matpriserna i höst och i vinter, enligt Livsmedelsföretagen.

Den svåra kostnadskrisen för svenska livsmedelsproducenter är långtifrån över. Kostnaderna fortsätter brant uppåt och de redan rekordhöga elpriserna skenar samtidigt som lönsamheten störtdyker. Svenska konsumenter får stålsätta sig för ännu högre matpriser i höst och i vinter, det visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för andra kvartalet innehåller flera ovälkomna rekord. För första gången i konjunkturbrevets historia noteras två kvartal i rad där producenternas kostnadsökningar för råvaror, transporter, förpackningar och el når upp i maxvärdet index 100. Samtidigt noteras det hitintills lägsta uppmätta värdet för producenternas lönsamhetsutveckling (årstakt) med index 34. Det är två enheter sämre än den tidigare bottennoteringen index 36 i Q1.

”Under en valdebatt sa statsministern att de höga matpriserna måste bero på att någon ”skär emellan”. Det var i alla fall inte de svenska livsmedelsproducenterna hon pratade om. Med rekordhöga kostnader och lönsamheten i botten så kämpar företagen för fullt bara för att hålla näsan ovanför ytan. Tyvärr innebär den här utvecklingen att matpriserna kommer att behöva öka ännu mer”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Att företagens lönsamhet fortsätter att sjunka beror, enligt organisationen, till stor del på att dagligvaruhandelns affärsmodeller inte är riggade för en miljö med kraftiga och långvariga kostnadsökningar. Leverantörer tvingas i många fall vänta i 3-5 månader för att få täckning för sina kostnader. Under väntetiden fortsätter kostnaderna att öka och även nytecknade leveransavtal blir snabbt daterade. 53 procent av medlemsföretagen svarar dock att handeln nu processar prisaviseringar snabbare än vad som är brukligt, motsvarande siffra i Q1 var 33 procent.

De skenande elpriser har redan fått flera producenter att lägga ner eller stoppa produktionen, enligt Carl Eckerdal:

”Den stora frågan är hur länge framför allt små och medelstora producenter kan hålla ut. Regeringens aviserade högkostnadsskydd kan möjligtvis hjälpa företagen att ta sig igenom vintern, förutsatt att stödet betalas ut snabbt. Men skyddet löser inte de fundamentala brister som präglar dagens svenska elsystem.”

En av få ljuspunkter i det annars kompakta kostnadsmörkret var att företagens volymer ökade något på den svenska hemmamarknaden. För 62 procent av företagen utvecklades volymerna enligt företagens prognoser från Q1. En femtedel blev positivt överraskade och för 18 procent gick Q2 sämre än förväntat. Utmaningen för producenterna blir att hålla fast i de svenska konsumenterna när matpriserna fortsätter att öka i hög takt. Under andra halvåret 2022 förutspår producenterna vikande svenska produktionsvolymer.

”Det är en fullt rimlig prognos. Kraftigt ökande levnadskostnader kommer att gröpa ur hushållens plånböcker i en takt vi inte har upplevt sedan tidigt 80-tal. Pris kommer att bli allt viktigare ju längre inflationen håller i sig. Svenska producenter erbjuder i huvudsak produkter i de övre prissegmenten och riskerar därmed att i allt högre utsträckning väljas bort till förmån för billigare importerade alternativ”, säger Carl Eckerdal.

Konjunkturbrevet för Q2 kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado