Paulig och Lantmännen tar nästa steg mot hållbar odling

PUBLICERAD: 2 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Den biologiska mångfalden gynnas av osådda ”lärkrutor”, där sånglärkan kan landa för att hitta mat.

Paulig har aktiverat den andra fasen av sitt hållbara jordbrukssamarbete med Lantmännen. Det innebär att Lantmännen har kontrakterat cirka 20 lantbrukare för att förse Paulig med 17 000 ton vetemjöl till tortillasproduktionen i Landskrona.

Genom Lantmännens program Framtidens Jordbruk: Klimat & Natur förses Paulig med ett mer hållbart vete. Programmet ger svenska lantbrukare möjlighet att producera med mer hållbara odlingsmetoder. Nu får runt 20 gårdar hjälp med att ställa om cirka 2 700 hektar till mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet omfattar 5 460 lärkrutor och 109 000 kvadratmeter blomsterzoner, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner. Partnerskapet lanserades i oktober 2021, skörden påbörjas i höst och produkterna förväntas komma ut på hyllan under 2023.

”Våra lantbrukare och vi är glada över att gå in i nästa fas av partnerskapet med Paulig. Det är här vi verkligen börjar göra skillnad och skapar större genomslagskraft för att kunna ställa om hela livsmedelssystemet. Fördelarna är många. Vi möter inte bara marknadens efterfrågan på mer hållbara produkter, utan vi gör det också lönsamt för svenska lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Det ska bli spännande att följa processen fram tills att produkterna är ute i butikshyllan”, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur inkluderar bland annat klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling, som tillsammans minskar koldioxidutsläppen från odlingen med upp till 30 procent. Den biologiska mångfalden gynnas av så kallade lärkrutor (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat), blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Vetemjölet kommer att användas för att årligen baka 400 miljoner Santa Maria tortillas för den nordiska och baltiska marknaden i Pauligs koldioxidneutrala fabrik i Landskrona. Tortillas är Pauligs största produktkategori, vilket innebär att samarbetet kommer att få en stor positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Runt 700 000 portioner Santa Maria Tex Mex konsumeras dagligen på över 40 marknader.

”Det här är en fantastisk start på ett otroligt viktigt partnerskap. På Paulig ser vi livsmedelsindustrin som en del av lösningen på klimatfrågan. Vi har satt upp ambitiösa globala, vetenskapsbaserade klimatmål, och att jobba fram mer hållbara odlingsmetoder är en av de mest värdefulla pusselbitarna. Ett nära samarbete med partners och lantbrukare i hela värdekedjan hjälper oss att minska klimatpåverkan från våra produkter – och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna. Vårt samarbete med Lantmännen är ett sätt att minska Pauligs utsläpp av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent till 2030.  Vi har bara åtta skördar kvar till 2030, så allt räknas”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

Fakta Klimat & Natur
• Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmets kriterier på sina egna gårdar.
• Med odlingsprogrammet har Lantmännen kunnat minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015.
• Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas och utvecklas löpande för att kunna minska klimatpåverkan ytterligare.
• Det mer hållbara vetet används sedan av Lantmännen Cerealia för att producera vetemjöl och livsmedelsprodukter.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623