Branschen agerar för att säkra svenskt kött och svensk fågel

PUBLICERAD: 17 mars 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Kostnaderna på foder, diesel och el skenar, vilket har lett till en extremt allvarlig situation som riskerar att avsevärt minska försörjningsförmågan av animaliska livsmedel i Sverige. Det skriver bransch-organisationerna Svenska Köttföretagen, Svensk Fågel och Kött och Charkföretagen.

De tre branschorganisationerna agerar nu gemensamt för att säkra tillgången på svenskt kött och svensk fågel genom att påverka politiker.

”Vi uppvaktar tillsammans riksdagen och regeringen för att diskutera vilka politiska insatser som kan göras i nuläget. Den krismiljard som det beslutades om i början av februari är uppäten för länge sedan, här behövs betydligt större insatser”, säger Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen.

Det höga kostnadsläget som följde torkan 2018 och den globala pandemin som pågår sen 2020 har eskalerats ytterligare i samband med att Ryssland invaderade Ukraina, skriver organisationerna vidare.

”Många lantbrukare riskerar att snabbt tvingas lägga ner sin verksamhet till följd av att kostnaderna skenar. Detta i ett läge när vi verkligen behöver säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning i landet. Vi har inte råd att tappa en endaste lantbrukare och varje hektar som odlas räknas”, säger Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen.

”Enligt de kalkyler vi har i dagsläget ser vi att grisproduktionen har tappat 1,3 miljard kronor och för nötproduktionen och fågelproduktionen beräknas en merkostnad på närmare 1 miljard kronor för respektive bransch med rådande foderpriser. Det är de siffror som vi har precis just nu, i morgon vet vi att det har ökat.”

Den svenska kött- och fågelbranschen har en gemensam bild av vad som behöver göras och att det måste ske snabbt: Lantbrukarna måste få ersättning för de kraftigt ökade kostnaderna så fort som möjligt för att kunna säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning.

Svensk Fågels VD Maria Donis säger att det viktiga är att alla parter jobbar snabbt och på flera fronter:

”En snabbare åtgärd minskar risken för att gårdar går i konkurs eller att stallar står tomma vilket skulle minska den svenska livsmedelsförsörjningen och självförsörjningsgraden. Kostnaderna höjs och konsument kan förvänta sig ytterligare höjda priser, men situationen är samtidigt så extrem att vi parallellt behöver få stöttning genom politiska åtgärder för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen.”

Läs mer på #säkramaten och här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman