Livsmedelsverket får återigen bakläxa om kontrollavgifter

PUBLICERAD: 29 oktober 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Hans Agné, Svenska Köttföretagen, och Maria Donis, Svensk Fågel.

Medlemsföretagen inom Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har tillsammans överklagat Livsmedelsverket avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017-2021 och tidigare fått rätt i Kammarrätten. Nu har även Förvaltningsrätten dömt till branschens fördel.

Branschen menade att Livsmedelsverkets avgiftsmodell byggde på ett systemfel, vilket ledde till att det lades på olagliga extra kostnader för företagen, och att dialog och vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell har saknats från myndighetens sida.

”Rättssystemet har fungerat och branschen fick till slut 140 stycken avgjorda domstolsutfall i avgiftsprocesserna till sin fördel mot Livsmedelsverket. Det är angeläget att Livsmedelsverket någon gång hörsammar det som framgått av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten”, säger Hans Agné från Svenska Köttföretagen.

Fågel- och köttbranschen har drivit frågan om att avgifterna enbart ska omfatta den faktiska kontrollen och inga andra kostnader som ligger på Livsmedelsverket, till exempel HR, IT, möbler eller kommunikation. Av domarna i Förvaltningsrätten och Kammarrätten, utöver praxis från EU-domstolen, framgår att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet.

”Vi har nu återigen fått stöd för att Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell. Det har inte varit politiskt eller juridiskt gångbart att ta betalt på det sätt som myndigheten har gjort, inte heller har det varit förenligt med regeringens livsmedelsstrategi eller strävan efter att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen”, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

Om domarna vinner laga kraft förväntas de få stor betydelse för fågel- och köttbranschen.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado