Produktutveckling krävs för tillväxt i livsmedelskedjan

PUBLICERAD: 1 april 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd, men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar, enligt Jordbruksverkets rapport.

Svenskt jordbruk är världsledande när det gäller miljö, klimat, smittskydd och djurvälfärd men företagen har svårt att omsätta detta till konkurrensfördelar. För att lyckas krävs mer satsningar på produktutveckling, varumärkesbyggnad och marknadsföring som gör att företagen kan ta ut ett högre pris på marknaden. Det visar Jordbruksverkets årliga uppföljning av livsmedelskedjan.

Jordbruksverkets årliga uppföljning av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att lönsamheten försämrades i alla led mellan 2011 och 2018. I primärproduktionen, där jordbruk, fiske och trädgårdsproduktionen ingår, är lönsamheten särskilt svag och jordbruksföretagen drabbades dessutom av den svåra torkan sommaren 2018.

Rapporten visar att jordbruksföretagen släpar efter när det gäller innovationer, vilket hämmar såväl tillväxten i produktivitet, som utvecklingen av nya produkter. Företagen i livsmedelskedjan har svårt att utveckla produktegenskaper som det finns en hög betalningsvilja för på marknaden. Detta gör att förädlingsgraden stagnerar och den tillväxt som sker åstadkoms genom ökade volymer snarare än genom ökade produktvärden.

”Att förädlingsgraden inte ökar över tid är bekymmersamt eftersom många företag riskerar att fastna i ett produktsegment där priskonkurrensen är hård, säger Camilla Burman, som arbetar med uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin.

”Svenska producenter, framförallt i primärledet där jordbruk och fiske ingår, har svårt att möta priskonkurrens från länder som har ett lägre kostnadsläge och ofta betydligt lägre standarder vad gäller miljöpåverkan, klimatutsläpp och djurskydd än Sverige.”

Läs hela rapporten Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206