Butikskunder vill öka sin eko-konsumtion

PUBLICERAD: 28 januari 2020
UPPDATERAD: 21 februari


Mer än hälften av de spontant tillfrågade i en kundundersökning uppgav att deras konsumtion av Krav-märkt och ekologiskt har ökat de senaste åren. 71 procent tror dessutom att deras eko-konsumtion kommer att öka i framtiden.

Kundundersökningen utfördes i tre livsmedelsbutiker i Mälardalen. Den orsak som kunderna uppgav till att de köper mer ekologiska livsmedel var oftast en ökad medvetenhet och att klimat- och hälsodebatten har haft stor inverkan.

”Vi ser att ekoförsäljningen har mattats av efter den kraftiga uppgången för några år sedan, men det är positivt att merparten av de tillfrågade kunderna tror att deras konsumtion av ekologiskt kommer att öka i framtiden. Det är en viktig förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel”, säger Anita Falkenek, VD på Krav.

Närmare hälften av deltagarna i undersökningen ville se mer hylletiketter, vippor och tydliga skyltar som visar var de Krav-märkta och ekologiska produkterna finns. De flesta föredrar också att de ekologiska varorna placeras ihop med övriga varor i samma kategori i stället för i separata hyllor för ekologiskt.

”Det finns helt klart utvecklingspotential för eko-sortimentet i butikerna. Med tydligare skyltning och märkning av Krav-certifierade produkter, kan kunderna lättare hitta de livsmedel som de gärna vill köpa”, säger Anita Falkenek.

I undersökningen bad man kunderna ange vad de tycker att olika eko-märkningar signalerar. Krav-märket ansågs ge den tydligaste vägledningen i livsmedelshyllorna, signalera högst kvalitet och stå för det mest hållbara alternativet.

Kundundersökningen utfördes i oktober 2018 av Retail Academics på uppdrag av Krav. Totalt deltog 185 personer i åldern 18-75, varav 63 procent kvinnor.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown