Livsmedelsverket har utrett ursprungsmärkning på restaurang

PUBLICERAD: 3 december 2018
UPPDATERAD: 21 februari


Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda Sveriges möjligheter att införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll samt vilka konsekvenser detta får för myndigheter och berörda företag. Resultatet tyder bland annat på högre kostnader för företagen och för livsmedelskontrollen.

Ett krav på ursprungsmärkning av kött och fisk på svenska restauranger skulle innebära att Sverige ställer högre krav än vad EU-reglerna gör. För att få göra det måste Sverige göra en anmälan som ska godkännas av EU-kommissionen.

Utifrån EU-lagstiftningen har Livsmedelsverket identifierat fyra underlag som behövs för att Sverige ska kunna gå vidare med processen.
* Ett förslag till nationella bestämmelser – det vill säga ett författningsförslag.
* En konsumentundersökning. För att få avvika från EU-lagstiftningen krävs det att landet kan visa att uppgift om ursprung är mycket viktig för konsumenterna.
* En beskrivning av motiven för de nationella bestämmelserna. I det här fallet anser Livsmedelsverket att det primära motivet är att ge konsumenterna ytterligare möjligheter till att göra informerade val. (Eller som det uttrycks i EU-lagstiftningen – skydd av konsumenterna.)
* En redogörelse som visar att det finns ett samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung. Det kan till exempel vara särskilda förhållanden som påverkar livsmedlet såsom smak.

I regeringsuppdraget ingår också att följa processen med den anmälan som Finland har gjort till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang.

Livsmedelsverkets rapport har skickats till Näringsdepartementet som ska ta ställning till om Sverige ska gå vidare med en anmälan. EU-kommissionen väntas inom kort ta ställning till vad som krävs för nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. Livsmedelsverket förordar att man avvaktar dessa ställningstaganden, innan en anmälan skickas till EU-kommissionen.

Här finns rapporten.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1