Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

PUBLICERAD: 25 juni 2024
UPPDATERAD: 25 juni
Satsningen är en del av Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur, där fossilfria energikällor tidigare har använts för alla transporter i produktionskedjan samt vid torkning och malning i kvarnen. Foto: Pressbild

Lantmännen kommer i år att genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala – i hela värdekedjan från jord till bord. Först ut bland produkterna som kommer att produceras från höstskörden är mjölsortiment inom Kungsörnen och AXAs havregryn.

I år genomför Lantmännen en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala. Det innebär att spannmålen produceras i en fossilfri värdekedja genom växtnäring, odling, transporter och förädling.

– Nu inleds en ny era för hållbara livsmedel. Utsläppen måste minska för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt behöver livsmedelsproduktionen öka. Genom att möjliggöra en storskalig fossilfri produktion visar Lantmännen vägen framåt i livsmedelsbranschen, säger Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.

De första produkterna som kommer att produceras från höstskörden är bland annat AXAs klassiska havregryn och olika typer av mjöl från Kungsörnen, som under nästa år kommer att finnas i butiker runtom i landet.

Satsningen är en del av Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur, där fossilfria energikällor tidigare har använts för alla transporter i produktionskedjan samt vid torkning och malning i kvarnen. Gödslet har varit den sista pusselbiten som nu är på plats genom Lantmännens samarbete med Yara.

– Att vi som kooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare sannolikt är världsledande inom storskalig fossilfri livsmedelsproduktion gör mig stolt. Viljan att ställa om finns och nu krävs samarbete mellan marknad och politik för att skala upp omställningen ytterligare, säger Magnus Kagevik.

Lantmännen har analyserat utsläpp från värdekedjan för livsmedel och successivt introducerat alternativ till fossil energi. De största användningsområdena för fossil energi kan nu ersättas med fossilfria alternativ. Kvar finns mindre än fem procent fossil energianvändning i hela värdekedjan från jord till bord. Den sista andelen utgör summan av ett flertal mindre flöden som i dagsläget är svåra att komma åt, till exempel energianvändning vid produktion av kalk, växtskyddsmedel och vissa förpackningar.

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado