Axfood förvärvar hela City Gross

PUBLICERAD: 11 juni 2024
UPPDATERAD: 11 juni
City Gross har 42 butiker och 2 800 medarbetare i södra och mellersta Sverige. Foto: Pressbild

Axfood har ingått avtal med Bergendahls om att förvärva en andel motsvarande 90,1 procent av aktierna i City Gross. Det innebär att Axfood ökar ägandet i City Gross från nuvarande 9,9 procent till en ägarandel om 100 procent. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.

Axfood har genom minoritetsandelen sedan 2021 gemensam kontroll över City Gross och har ett långsiktigt samarbetsavtal inom bland annat logistik, sortiment och inköp, egna märkesvaror, butikssäkerhet, ekonomi, HR och IT.

– Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen med Bergendahls och välkomnar alla City Gross medarbetare till Axfoodfamiljen. Vi tror mycket på City Gross och som ägare kommer vi att investera i att utveckla konceptet och effektivisera driften. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att stärka kedjans position och tydligare utmana de stora aktörerna inom det växande stormarknadssegmentet, där Axfood idag endast är närvarande genom minoritetsposten i City Gross, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

City Gross har 42 butiker och 2 800 medarbetare i södra och mellersta Sverige. Kedjan omsatte 9,1 miljarder kronor under den senaste tolvmånadersperioden till och med april 2024. Genom samarbetsavtalet med Axfood, som ingicks i samband med försäljningen av partihandelsverksamheten, är City Gross redan fullt ut integrerad i Axfoods it-miljö och sortiment, vilket underlättar ägarförändringen.

– Affären skapar de bästa förutsättningarna för att stärka City Gross konkurrenskraft och stärka kedjans position på marknaden för att expandera framgent. Axfood är helt rätt ägare för City Gross framåt för att utveckla stormarknadskonceptet över tid, säger Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

Axfood avser att genomföra en rad förbättringsinitiativ för att stärka kunderbjudandet, implementera kedjedrift och effektivisera verksamheten, allt i syfte att stärka City Gross till att nå lönsamhet senast 2026 och att därefter successivt stärka lönsamheten.

– Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå och att det är en bra affär för alla parter. Axfood blir en utmärkt ägare till City Gross, med värderingar som påminner om våra. Affären bidrar även till att bredda vår bas genom att möjliggöra nya investeringar, helt i linje med det strategiska beslutet 2021 att sälja partihandelsverksamheten till Axfood, säger Spiros Mylonopoulos, ordförande i Bergendahl & Son AB.

Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri bas och förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och kreditfaciliteter. Axfood beräknar transaktionskostnaden till cirka 25 miljoner kronor. Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och EU-kommissionen. Parterna är överens om att tillträde ska ske tidigast den 1 september 2024.

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado