Cloetta avyttrar nötvarumärket Nutisal

PUBLICERAD: 4 juni 2024
UPPDATERAD: 4 juni
Cloetta säljer nötvarumärket Nutisal till The Monchy Food Company. Foto: Cloetta

Cloetta har tecknat ett avtal om att avyttra sitt varumärke Nutisal för torrostade nötter. Köpare är The Monchy Food Company med huvudkontor i Nederländerna.

Det totala värdet av transaktionen är cirka 5-6 miljoner euro (cirka 50-70 miljoner kronor), med förbehåll för vissa villkor i förvärvsavtalet. Transaktionen slutförs i början av juni och är inte villkorad av några regulatoriska godkännanden.

Nutisal representerar cirka hälften av Cloettas totala nötkategori, vilken står för 2 procent av bolagets totala nettoomsättning. Nötföretaget Nutisal i Helsingborg förvärvades av Cloetta 2013. 2020 outsourcade Cloetta nötproduktionen till tredje part för att förbättra sin konkurrenskraft, och produktionsanläggningen i Helsingborg  stängdes därför 2021.

Avyttringen är i linje med Cloettas tidigare kommunicerade plan att fortsätta att effektivisera och optimera varumärkes- och produktportföljen för att frigöra kapacitet och minska komplexiteten i syfte att stödja det långsiktiga målet om en justerad EBIT-marginal på minst 14 procent. Cloetta kommer att fortsätta att erbjuda nötter inom segmentet lösviktsgodis.

Läs vidare

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd