Ny rapport: Så hållbar är svenskarnas kost

PUBLICERAD: 27 maj 2024
UPPDATERAD: 27 maj
Ylva Ran, postdoktor vid SLU, är en av författarna till rapporten ”Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten?” Foto: Agnes Soto

Den genomsnittliga svenska kosten är långt ifrån hållbar. Det konstateras i en ny rapport, där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) sammanfattar kunskapsläget för en hållbar kost och matkonsumtion.

Rapporten, som är finansierad av Naturvårdsverket och SLU, redogör för begreppet ”en hållbar kost” och fokuserar sedan på hur miljöpåverkan från maten kan uppskattas och kommuniceras. Den innehåller också en översikt över miljöpåverkan från olika livsmedelsgrupper och en litteraturöversikt vad gäller miljöpåverkan från den svenska kosten.

Ett stort antal vetenskapliga studier och artiklar ligger till grund för rapporten.

– Det nya i den här rapporten är att vi på ett lättillgängligt sätt sammanfattat kunskapsläget när det gäller att beräkna miljöpåverkan från olika koster. Vi beskriver också resultaten från en ny studie, där vi ger rekommendationer kring vilka indikatorer som kan användas för att på ett heltäckande sätt beskriva miljöpåverkan från olika kostmönster, säger Ylva Ran, postdoktor vid SLU.

I rapporten konstateras att den genomsnittliga svenska kosten är förknippad med växthusgasutsläpp på cirka två ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per person och år och även stor miljöpåverkan på andra områden. Rapporten lyfter även fram möjliga åtgärder för att den svenska kosten ska bli mer miljömässigt hållbar.

– Vår sammanställning visar att flera olika åtgärder behövs för att klimat- och hållbarhetsmål ska nås. Åtgärder behöver fokuseras på att förbättra produktionen, ändra kosten och minska svinnet, säger Emma Moberg, forskare på IVL.

Webbverktyg för hållbar mat
I samband med rapporten släpps även ett webbaserat verktyg där jämförelser mellan olika livsmedels och kostmönsters hållbarhet kan göras. 2014 publicerades den senaste så kallade Mat-klimat-listan som innehöll en sammanställning av klimatavtryck för olika livsmedelsgrupper.

Den nya databasen och webbverktyget är uppföljaren, som nu breddats till att även omfatta data för annan miljöpåverkan. Databasen innehåller data för ett stort antal jordbruksråvaror och livsmedel på marknaden i åtta EU-länder och har utvecklats inom ramen för EU-projektet Plane’eat.

Exempel på indikatorer som ingår i verktyget är utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald från markanvändning, användning av bekämpningsmedel samt indikatorer för djurvälfärd och användning av antibiotika.

– Det här är ett verktyg för framför allt forskare och andra som beräknar miljöpåverkan från olika koster. Men alla som är intresserade av matens miljöpåverkan kan ha nytta av verktyget. Det är en första version vi släpper nu och vi hoppas kunna både uppdatera dataunderlaget kontinuerligt och göra verktyget mer användarvänligt, säger Elin Röös, forskare vid SLU.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado