Svenskarna nyfikna på odlat kött

PUBLICERAD: 24 maj 2024
UPPDATERAD: 24 maj
Forskningsresultat visar att odlat kött som tillverkas med förnybar energi kan minska klimatutsläppen med upp till 92 procent och minska luftföroreningar med upp till 94 procent jämfört med konventionell nötköttsproduktion. Foto: Pressbild

Över hälften av svenskarna är öppna för att prova odlat kött, men trots intresset är kunskaperna om odlat kött låga hos befolkningen.

En ny studie av YouGov på uppdrag av Good Food Institute visar att 55 procent av svenskarna är nyfikna på att prova odlat kött.

Thomas Kalling, strategiprofessor vid Lunds universitet som leder flera forskningsprojekt om hur livsmedelsföretag anpassar sig till innovativa lösningar, betonar vikten av dessa resultat.

– Svenskar är ofta nyfikna på nya saker, och det är glädjande att se en så hög medvetenhet när det kommer till odlat kött. Den här positiva inställningen tyder på att det finns potential för det odlade köttet att stärka den svenska konkurrenskraften samtidigt som vi bidrar till att lösa globala utmaningar inom hälsa, ekologi, nutrition och produktion av bra mat som fler kan ha råd med.

Enligt studien är det en majoritet (57%) som tycker odlat kött ska finnas tillgängligt i Sverige, givet att det godkänns politiskt, medan 60 procent stödjer inhemsk produktion i Sverige för att stärka den nationella ekonomin.

Trots det breda intresset pekar studien på en betydande kunskapsklyfta om odlat kött. Bara 14 procent anger att de vet mycket om det.

– Produktionen av odlat kött kan samexistera med befintligt jordbruk och spela en avgörande roll för att säkerställa tillgången på mat och erbjuda framtidssäkrade arbetstillfällen. Sverige, med sin aptit för innovation, är väl rustat för att kunna ta vara på fördelarna av denna snabbt växande globala industri, och det är fantastiskt att se att nästan två tredjedelar av svenskarna uppskattar de ekonomiska fördelar som odlat kött kan ge, säger Elena Walden, senior policyansvarig vid Good Food Institute Europe.

Innan en odlad köttprodukt kan säljas i Europa måste den godkännas via Novel Foods Regulation. När EU har godkänt en odlad köttprodukt kan den säljas i alla 27 EU-länder. Frågan behandlas för närvarande i EU, samtidigt som odlat kött nyligen förbjöds på nationell nivå i Italien.

Studien genomfördes av YouGov den 17-22 april i totalt nio europeiska länder inklusive 1 090 riksrepresentativa deltagare från Sverige.

Studien kan laddas ner här

Läs vidare

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd