Missvisande rapportering om glasspriser

PUBLICERAD: 23 maj 2024
UPPDATERAD: 23 maj
Juli är den största försäljningsmånaden för glass, tätt följd av juni och augusti. Foto: SIA Glass

Nyligen har flera medier rapporterat om ökade glasspriser. Priset på glass har dock inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort, kommenterar Livsmedelsföretagen.

I samband med presentationen av Livsmedelsföretagens konjunkturrapport för årets första kvartal har organisationen tittat närmare på glassindustrin, som hör till de mindre av de 38 delbranscherna inom svensk livsmedelsproduktion. Glassbranschen är dock högt värderad och prioriterad av konsumenterna. År 2022 omsatte glassindustrin (produktionsledet) 1,8 miljarder kronor. Omsättningstillväxten har under de senaste tio åren varit klart snabbare (69 procent) än för den samlade svenska mat- och dryckesproduktionen (45 procent).

Även om de svenska glassfabrikanterna är väderberoende, är 76 procent tämligen konjunkturoberoende, medan 17 procent trots allt påverkas negativt av en lågkonjunktur

Precis som inom all annan livsmedelsproduktion innehåller glasstillverkarnas produktportföljer allt fler linjer för olika smakpreferenser, allergier och intoleranser. Mjölkfri glass är ett exempel på en underkategori som växer för en majoritet av producenterna. Ett annat exempel är sockerfri glass. Cirka hälften av glassföretagen ser en växande efterfrågan på de sockerfria alternativen, medan den andra halvan ser en stagnerad utveckling.

Styckeglassen får mycket uppmärksamhet men rent försäljningsmässig är glassbyttorna viktigare för de allra flesta producenter. Juli är den största försäljningsmånaden för glass, tätt följd av juni och augusti.

Nyligen har flera medier rapporterat om ökade glasspriser. Så här kommenterar Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal rapporteringen:

– Priset på glass har ökat de senaste åren men det har också priset på alla livsmedel. I huvudsak beror de stora prisökningarna för livsmedel på fyra faktorer: coronapandemin, kriget i Ukraina, klimatet/extremväder och den allt svagare svenska kronan. De här faktorerna har lett till att sedan år 2020 har kostnaderna ökat kraftigt för i princip allt som krävs för att producera livsmedel, till exempel energi, drivmedel, transporter, råvaror, insatsvaror och förpackningar.

– Priset på glass har dock inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort. Tvärtom faktiskt. Priset på glass var i april 2024 27 procent högre än i januari 2020 medan hela livsmedelskassen ökade med 28 procent under samma tid. Av de hundra olika livsmedelsprodukter som SCB följer varje månad hamnade glass på plats 60 i en rangordning över de produkter som ökat mest i pris mellan januari 2020 och april 2024.

Mer om glass och den svenska glassmarknaden finns att läsa i Glassrapporten 2024 från SIA Glass som kan laddas ner här

Läs vidare

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd