Livsmedelspolitiska rådet har haft sitt första möte

PUBLICERAD: 18 mars 2024
UPPDATERAD: 19 mars
Medlemmarna i Livsmedelspolitiska rådet (Henrik Samuelson saknas i bild). Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

Regeringens nyinrättade Livsmedelspolitiska råd har haft sitt första möte. Rådet består till stor del av ledande företrädare för Sveriges största livsmedelsproducenter och har som syfte att bistå regeringen i arbetet med utformningen av en uppdaterad livsmedelsstrategi.

När regeringen i början av 2023 inledde arbetet med att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin föreslog Livsmedelsföretagen att regeringen borde inrätta ett livsmedelspolitiskt råd med företrädare från livsmedelsindustrin och lantbruksledet. Regeringen tog fasta på förslaget och det första mötet i det nyinrättade Livsmedelspolitiska rådet hölls den 13 mars under ledning av landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Vi är väldigt glada och tacksamma att regeringen tog till sig av vårt förslag. Diskussionerna med branschen inom ramen för livsmedelsstrategin hade i flera år varit på en svepande nivå. Vi såg ett stort behov av ett forum där både strategi och sakfrågor kunde diskuteras på ett sätt som leder till konkreta åtgärder. En effektiv strategi som ska göra skillnad på riktigt behöver förankras i företagens verklighet, och det kommer det Livsmedelspolitiska rådet att bidra med, säger Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen.

Enligt Peter Kullgren är Livsmedelspolitiska rådet en viktig åtgärd i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0.

– Det är viktigt för mig att höra från er vad ni ser att regeringen kan göra för att ge er förutsättningar till att öka er produktion. För det är ju det som Livsmedelsstrategin handlar om, att öka svensk livsmedelsproduktion, sade Kullgren.

Han konstaterade vidare att det är av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer och berättade att det just nu pågår ett arbete för att ta fram propositioner om såväl forskning och innovation som totalförsvaret, där det finns tydliga kopplingar till livsmedelsproduktionen. Ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras därför under hösten 2024.

Nästa möte med Livsmedelspolitiska rådet är planerat till början av hösten.

– Det var ett jättebra första möte och jag ser redan fram emot nästa möte där jag hoppas att vi kan bli ännu mer konkreta kring hur vi ska kunna stärka konkurrenskraften inom primär- och producentledet. Och jag är helt övertygad om att ministern känner att vi i rådet kan vara ett viktigt bollplank i det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategi 2.0 och för att vi gemensamt ska uppnå strategins övergripande målsättning, säger Sofie Eliasson Morsink.

Livsmedelspolitiska rådet består av: Peter Kullgren, landsbygdsminister, Sofie Eliasson Morsink, ordförande i Livsmedelsföretagen och vd i Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Cecilia Kocken, vd i Arla Foods, Lars Appelquist, vd i HKScan, Magnus Kagevik, vd i Lantmännen, Jonas Tunestål, vd i Scandi Standard/Kronfågel, Henrik Samuelson, vd i Santa Maria/Paulig Group, Henrik Julin, vd i Orkla, Katarina Tell, vd i Cloetta, Anders Carlsson Jerndal, vd i Pågen, Fredrik Spendrup, vd i Spendrups Bryggeri och Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Läs vidare

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Senaste nytt

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt