Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

PUBLICERAD: 21 februari 2024
UPPDATERAD: 21 februari
Emma Lindström är logistikdirektör på Ica Sverige. Foto: Pressbild

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”, som ersätter fossila bränslen med biobränslealternativ.

Ica har sedan många år avtal med Maersk gällande sjötransporter. Genom de nya ECO Delivery-avtalen uppges utsläppen från dessa sjötransporter reduceras med minst 80 procent, vilket motsvarar en reduktion på cirka 3 500 ton CO2e under 2024. Dessutom kommer dragningar av containers mellan hamnen och Icas lossningsenhet i Arendal att utföras av en eldriven lastbil.

– Vi har länge arbetat aktivt med att minska utsläppen från Icas landtransporter med hjälp av olika sorters fossilfria drivmedel, förbättrad transportoptimering och användning av järnväg. Nu tar vi också steget att reducera utsläppen från våra sjötransporter vilket känns fantastiskt bra! Att vara med tidigt i omställningen för sjöfrakter innebär också att vi bidrar till teknikutvecklingen för hela branschen, säger Emma Lindström, logistikdirektör på Ica Sverige.

Ica Gruppens hållbarhetsdirektör Kerstin Lindvall säger att målet är att minska Ica Gruppens klimatpåverkan i linje med Parisavtalet, med sikte på netto noll.

− Bland de utsläpp vi själva har rådighet över står godstransporterna idag för den största delen, men externa faktorer har gjort det svårt att minska dem de senaste åren. Investeringarna vi gör i elektrifiering, gröna bränslen, och andra innovationer på transportområdet är därför helt avgörande för att vi ska nå våra mål till 2030, säger Kerstin Lindvall.

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado