Få kommunala simhallar erbjuder hälsosam mat

PUBLICERAD: 3 november 2023
UPPDATERAD: 3 november
Organisationen Generation Pep har med stöd av Livsmedelsverket tagit fram tips på hur man kan skapa ett hälsosamt mellanmålsutbud i fritidsverksamheter för barn och unga.

Utbudet av mat och dryck i kommunala simhallar är i många fall långt ifrån hälsosamt och de nyttigare alternativen lyser med sin frånvaro. Kommuner har dock stora möjligheter att ställa krav på utbudet och därmed ge alla besökare – även de som vill ha ett sundare alternativ – något att välja på.

Under handledning av Livsmedelsverket har Helena Hagströmer studerat hur utbudet ser ut i åtta kommunala simhallar i Stockholms län. Arbetet har gjorts som en uppsats inom kandidatprogrammet i nutrition. Helena Hagströmer har också tittat på hur väl utbudet överensstämmer med de upphandlingsunderlag och styrdokument som finns i kommunen – om de finns.

För den som vill ha ett lite nyttigare alternativ är resultatet nedslående. Endast fem av de åtta simhallarna sålde till exempel färsk frukt. Däremot sålde alla godis och choklad, vilket var väntat, men det var också den typen av produkt där utbudet var som allra störst.

– Det är problematiskt att en så stor del av utbudet utgörs av det vi brukar kalla ”tomma kalorier”, det vill säga mat som ger mycket kalorier men ytterst lite näring, säger Emma Patterson, nutritionist på Livsmedelsverket och handledare för kartläggningen.

Smörgåsar, wraps, piroger och pajer kan märkas med Nyckelhålet, om de uppfyller kraven för märkningen. Men inga av de färdigförpackade produkterna som såldes var Nyckelhålsmärkta och endast två maträtter kunde klassas som hälsosamma enligt den definition som användes i studien.

I de fall där en upphandling av drift av simhallen varit aktuell hade inget krav ställts på utbudet av mat. De upphandlade företagen hade inte heller någon policy kring sortimentet. De undersökta kommunerna har i många fall styrande dokument för andra arenor, inklusive måltiderna i skolan och omsorgen, men dessa omfattar inte simhallarna. Ett undantag är Botkyrkas kommun, som har riktlinjer för den simhall som ingick i undersökningen och där caféverksamheten drivs i egen regi. Policyn innebär att simhallen inte säljer något med tillsatt socker till barn under skoltid samt att utbudet av godis minimeras.

– Genom att ställa krav på matutbudet skulle kommunerna verkligen kunna göra skillnad för kommuninvånarnas möjligheter att äta hälsosamt, säger Emma Patterson.

Organisationen Generation Pep har med stöd av Livsmedelsverket tagit fram tips på hur man kan skapa ett hälsosamt mellanmålsutbud i fritidsverksamheter för barn och unga. Läs mer här

Helena Hagströmers uppsats kan laddas ner här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado